De thi hoc sinh gioi

43 Pins1 Followers
Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 11 cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2012-2013 có cấu trúc gồm 3 phần, phần 1 là nghe hiểu, phần 2 là ngữ pháp, phần 3 là đọc hiểu, phần 4 là viết

Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 11 cấp tỉnh Hà Tĩnh năm 2012-2013 có cấu trúc gồm 3 phần, phần 1 là nghe hiểu, phần 2 là ngữ pháp, phần 3 là đọc hiểu, phần 4 là viết

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 12 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu 3 điểm và 7 điểm theo thang điểm 10, thời gian làm bài 180 phút

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 12 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu 3 điểm và 7 điểm theo thang điểm 10, thời gian làm bài 180 phút

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 12 cấp trường Hàn Thuyên tỉnh Bắc Ninh năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 3 câu, mỗi câu giao động từ 4 đến 10 điểm

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 12 cấp trường Hàn Thuyên tỉnh Bắc Ninh năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 3 câu, mỗi câu giao động từ 4 đến 10 điểm

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 cấp thành phố Hồ Chí Minh năm học 2012-2013 có cấu trúc gồm 5 câu mỗi câu 4 điểm theo thang điểm 20, thời gian làm bài 180 phút

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 12 cấp thành phố Hồ Chí Minh năm học 2012-2013 có cấu trúc gồm 5 câu mỗi câu 4 điểm theo thang điểm 20, thời gian làm bài 180 phút

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp trường Gia Viễn thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 7 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 5 điểm

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp trường Gia Viễn thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 7 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 5 điểm

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp tỉnh Nghệ An bảng A năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 6 điểm, thời gian làm bài 150 phút

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp tỉnh Nghệ An bảng A năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 6 điểm, thời gian làm bài 150 phút

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp tỉnh Lạng Sơn năm 2011-2012 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu 4 điểm, đề thi tương đối ngắn nhưng khó

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp tỉnh Lạng Sơn năm 2011-2012 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu 4 điểm, đề thi tương đối ngắn nhưng khó

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp tường Tam Quan thuộc tỉnh Bình Định năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 5 câu, thời gian làm bài 150 phút, nội dung đề thi tương đối dài và khó

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp tường Tam Quan thuộc tỉnh Bình Định năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 5 câu, thời gian làm bài 150 phút, nội dung đề thi tương đối dài và khó

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 11 cấp tỉnh Thái Nguyên năm 2011-2012 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu 8 điểm và 12 điểm, nội dung đề thi tương đối thú vị

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 11 cấp tỉnh Thái Nguyên năm 2011-2012 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu 8 điểm và 12 điểm, nội dung đề thi tương đối thú vị

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 11 cấp trường Hà Huy tập thuộc tỉnh Nghệ An năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 3 câu, mỗi câu từ 4 đến 10 điểm theo thang điểm 20

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 11 cấp trường Hà Huy tập thuộc tỉnh Nghệ An năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 3 câu, mỗi câu từ 4 đến 10 điểm theo thang điểm 20

Đề thi học sinh giỏi văn lớp 11 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu 3 điểm và 7 điểm theo thang điểm 10

Đề thi học sinh giỏi văn lớp 11 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu 3 điểm và 7 điểm theo thang điểm 10

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 11 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu từ 4 đến 6 điểm theo thang điểm 10

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 11 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu từ 4 đến 6 điểm theo thang điểm 10

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp tỉnh Bắc Giang năm 2013-2014 có cấu trúc gồm 5 câu mỗi câu giao động từ 2 đến 6 điểm theo thang điểm 10

Đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 11 cấp tỉnh Bắc Giang năm 2013-2014 có cấu trúc gồm 5 câu mỗi câu giao động từ 2 đến 6 điểm theo thang điểm 10

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016-2017 có cấu trúc đề thi gồm 2 câu, gồm 1 câu theo đoạn trích và yêu cầu đọc hiểu, một câu nói về việc bình luận về nhận định bình thơ của các trác giả.

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016-2017 có cấu trúc đề thi gồm 2 câu, gồm 1 câu theo đoạn trích và yêu cầu đọc hiểu, một câu nói về việc bình luận về nhận định bình thơ của các trác giả.

Đề thi học sinh giỏi văn lớp 10 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011-2012 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu giao động từ 3 điểm đếm 8 điểm, thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề.

Đề thi học sinh giỏi văn lớp 10 cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011-2012 có cấu trúc gồm 2 câu, mỗi câu giao động từ 3 điểm đếm 8 điểm, thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề.

Đề thi học sinh giỏi văn lớp 10 cấp tỉnh Hải Dương năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 2 câu, tương ứng mỗi câu 3 điểm và 7 điểm

Đề thi học sinh giỏi văn lớp 10 cấp tỉnh Hải Dương năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 2 câu, tương ứng mỗi câu 3 điểm và 7 điểm

Pinterest
Search