User Avatar

Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Đông Nam Á SACT

hanghoaphaisinh.com
; Opens a new tab
·
Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa Đông Nam Á - Công ty Đầu tư hàng hóa SACT là một trong những công ty giao dịch hàng hóa phái sinh hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam, là Thành viên Kinh doanh (TVKD) được sự cho phép và bảo lãnh của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV) hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa như: - Môi giới đầu tư hàng hóa - Mua bán hợp đồng hàng hóa tương lai, hợp đồng quyền chọn. - Bảo hiểm giá hàng hóa - Tự doanh.
hanghoasact
·
0 followers
·
0 following