Historic Roscoe Village

Historic Roscoe Village

600 N. Whitewoman Street, Coshocton, Ohio