Valentine Alone

Ngày valentine 1 mình ngồi nhớ về nơi dấu yêu lúc xưa, rằng trong tim mình vẫn còn nhau ... Organize / Design by H'kevin Art Producer & Stylist / H’kevin Art Photo / H'kevin Art Model / Oriana Oanh Dinh Makeup / H'kevin Art Costume / Design by H'kevin Art Mọi chi tiết về thiết kế - wedding -cho thuê trang phục - make up - chụp hình xin liên hệ: 0942 480 880 - Huy Doãn
7 Pins74 Followers
Organize / Design by H'kevin Art Producer & Stylist / H’kevin Art Photo / H'kevin Art Model / Oriana Oanh Dinh Makeup / H'kevin Art Costume / Design by H'kevin Art  Mọi chi tiết về thiết kế - wedding -cho thuê trang phục - make up - chụp hình xin liên hệ: 0942 480 880 - Huy Doãn

Organize / Design by H'kevin Art Producer & Stylist / H’kevin Art Photo / H'kevin Art Model / Oriana Oanh Dinh Makeup / H'kevin Art Costume / Design by H'kevin Art Mọi chi tiết về thiết kế - wedding -cho thuê trang phục - make up - chụp hình xin liên hệ: 0942 480 880 - Huy Doãn

Organize / Design by H'kevin Art Producer & Stylist / H’kevin Art Photo / H'kevin Art Model / Oriana Oanh Dinh Makeup / H'kevin Art Costume / Design by H'kevin Art  Mọi chi tiết về thiết kế - wedding -cho thuê trang phục - make up - chụp hình xin liên hệ: 0942 480 880 - Huy Doãn

Organize / Design by H'kevin Art Producer & Stylist / H’kevin Art Photo / H'kevin Art Model / Oriana Oanh Dinh Makeup / H'kevin Art Costume / Design by H'kevin Art Mọi chi tiết về thiết kế - wedding -cho thuê trang phục - make up - chụp hình xin liên hệ: 0942 480 880 - Huy Doãn

Organize / Design by H'kevin Art Producer & Stylist / H’kevin Art Photo / H'kevin Art Model / Oriana Oanh Dinh Makeup / H'kevin Art Costume / Design by H'kevin Art  Mọi chi tiết về thiết kế - wedding -cho thuê trang phục - make up - chụp hình xin liên hệ: 0942 480 880 - Huy Doãn

Organize / Design by H'kevin Art Producer & Stylist / H’kevin Art Photo / H'kevin Art Model / Oriana Oanh Dinh Makeup / H'kevin Art Costume / Design by H'kevin Art Mọi chi tiết về thiết kế - wedding -cho thuê trang phục - make up - chụp hình xin liên hệ: 0942 480 880 - Huy Doãn

Organize / Design by H'kevin Art Producer & Stylist / H’kevin Art Photo / H'kevin Art Model / Oriana Oanh Dinh Makeup / H'kevin Art Costume / Design by H'kevin Art  Mọi chi tiết về thiết kế - wedding -cho thuê trang phục - make up - chụp hình xin liên hệ: 0942 480 880 - Huy Doãn

Organize / Design by H'kevin Art Producer & Stylist / H’kevin Art Photo / H'kevin Art Model / Oriana Oanh Dinh Makeup / H'kevin Art Costume / Design by H'kevin Art Mọi chi tiết về thiết kế - wedding -cho thuê trang phục - make up - chụp hình xin liên hệ: 0942 480 880 - Huy Doãn

Organize / Design by H'kevin Art Producer & Stylist / H’kevin Art Photo / H'kevin Art Model / Oriana Oanh Dinh Makeup / H'kevin Art Costume / Design by H'kevin Art  Mọi chi tiết về thiết kế - wedding -cho thuê trang phục - make up - chụp hình xin liên hệ: 0942 480 880 - Huy Doãn

Organize / Design by H'kevin Art Producer & Stylist / H’kevin Art Photo / H'kevin Art Model / Oriana Oanh Dinh Makeup / H'kevin Art Costume / Design by H'kevin Art Mọi chi tiết về thiết kế - wedding -cho thuê trang phục - make up - chụp hình xin liên hệ: 0942 480 880 - Huy Doãn

Organize / Design by H'kevin Art Producer & Stylist / H’kevin Art Photo / H'kevin Art Model / Oriana Oanh Dinh Makeup / H'kevin Art Costume / Design by H'kevin Art  Mọi chi tiết về thiết kế - wedding -cho thuê trang phục - make up - chụp hình xin liên hệ: 0942 480 880 - Huy Doãn

Organize / Design by H'kevin Art Producer & Stylist / H’kevin Art Photo / H'kevin Art Model / Oriana Oanh Dinh Makeup / H'kevin Art Costume / Design by H'kevin Art Mọi chi tiết về thiết kế - wedding -cho thuê trang phục - make up - chụp hình xin liên hệ: 0942 480 880 - Huy Doãn

Ngày valentine 1 mình ngồi nhớ về nơi dấu yêu lúc xưa, rằng trong tim mình vẫn còn nhau ...  Organize / Design by H'kevin Art Producer & Stylist / H’kevin Art Photo / H'kevin Art Model / Oriana Oanh Dinh Makeup / H'kevin Art Costume / Design by H'kevin Art  Mọi chi tiết về thiết kế - wedding -cho thuê trang phục - make up - chụp hình xin liên hệ: 0942 480 880 - Huy Doãn

Ngày valentine 1 mình ngồi nhớ về nơi dấu yêu lúc xưa, rằng trong tim mình vẫn còn nhau ... Organize / Design by H'kevin Art Producer & Stylist / H’kevin Art Photo / H'kevin Art Model / Oriana Oanh Dinh Makeup / H'kevin Art Costume / Design by H'kevin Art Mọi chi tiết về thiết kế - wedding -cho thuê trang phục - make up - chụp hình xin liên hệ: 0942 480 880 - Huy Doãn

Pinterest
Search