User Avatar

HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ - ĐIỆN TPHCM

hamee.vn/vi/lien-he
; Opens a new tab
·
Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí – Điện TPHCM được thành lập theo Quyết định số 3259/QĐ-UB do Chủ Tịch Ủy Ban Nhân dân TPHCM phê duyệt ngày 31/05/2001.
hoidoanhnghiepcokhdientphcm
·
1 follower
·
0 following