HotelManagers

HotelManagers

Tel Aviv / איגוד מנהלי בתי מלון בישראל הינו איגוד מקצועי-חברתי של מנהלי תעשיית המלונאות, שמטרתו לקדם ולשפר את רמת ניהול ותפעול המלונאות בישראל ולקדם את המיומנויות הניהוליו
HotelManagers
More ideas from HotelManagers
מתוך נאומה של אתי לוי, יו"ר איגוד מנהלי בתי המלון ומנכ"לית רשת מלונות פרימה: "כשנשאלתי מה המטרה הראשונה אליה אני מכוונת כיו"ר האיגוד השבתי ללא היסוס העשרה, גיוון מקצועי וחברתי לחברים באיגוד. חיזוק מעמד האיגוד בקרב העוסקים בענף התיירות בכלל ובקרב המנהלים בפרט חשוב לי מכל.  זה לא סוד שהתלבטתי ארוכות לפני שקבלתי על עצמי את התפקיד, אך כיום לאחר שנה אני יכולה לומר טוב עשיתי.    בתמונה: יו"ר איגוד מנהלי בתי המלון בישראל, אתי לוי צילום: דניאלה קייוויס

מתוך נאומה של אתי לוי, יו"ר איגוד מנהלי בתי המלון ומנכ"לית רשת מלונות פרימה: "כשנשאלתי מה המטרה הראשונה אליה אני מכוונת כיו"ר האיגוד השבתי ללא היסוס העשרה, גיוון מקצועי וחברתי לחברים באיגוד. חיזוק מעמד האיגוד בקרב העוסקים בענף התיירות בכלל ובקרב המנהלים בפרט חשוב לי מכל. זה לא סוד שהתלבטתי ארוכות לפני שקבלתי על עצמי את התפקיד, אך כיום לאחר שנה אני יכולה לומר טוב עשיתי. בתמונה: יו"ר איגוד מנהלי בתי המלון בישראל, אתי לוי צילום: דניאלה קייוויס

נועז בר ניר, מנכ"ל משרד התיירות סקר בהרצאתו את מצב התיירות בישראל, הציג נתונים מעניינים אודות התיירות ואת מדיניות משרדו לשנת 2012 ולאור מסקנות הועדה שמונתה לבדיקת מצב התיירות בישראל. את המצגת שהעביר בר ניר, ניתן למצוא באלבום נפרד בעמוד זה ובו תמצאו נתונים רבים וחשובים על מצב התיירות בישראל  בתמונה: מנכ"ל משרד התיירות, נועז בר ניר, יו"ר איגוד מנהלי בתי המלון בישראל ומנכ"לית רשת מלונות פרימה, אתי לוי, מנכ"ל איגוד מנהלי בתי המלון בישראל ויו"ר דירקטוריון חברת הארחה בקיבוצים צילום: דניאלה…

נועז בר ניר, מנכ"ל משרד התיירות סקר בהרצאתו את מצב התיירות בישראל, הציג נתונים מעניינים אודות התיירות ואת מדיניות משרדו לשנת 2012 ולאור מסקנות הועדה שמונתה לבדיקת מצב התיירות בישראל. את המצגת שהעביר בר ניר, ניתן למצוא באלבום נפרד בעמוד זה ובו תמצאו נתונים רבים וחשובים על מצב התיירות בישראל בתמונה: מנכ"ל משרד התיירות, נועז בר ניר, יו"ר איגוד מנהלי בתי המלון בישראל ומנכ"לית רשת מלונות פרימה, אתי לוי, מנכ"ל איגוד מנהלי בתי המלון בישראל ויו"ר דירקטוריון חברת הארחה בקיבוצים צילום: דניאלה…

וקסלר ניהל את הכנס ביד רמה, והעביר סקירה על הפעילויות שנעשו ב 2011,  מנכ"ל האיגוד ביקש להזכיר לחברים כי השנה חוגג האיגוד 40 שנה להיווסדו, וסיפר לבאי הכנס כי הוחלט לקיים אירוע חברתי גדול שיערך ב-28 באוגוסט במקום היפה של חבר האיגוד, זאב קרן – האווניו – על התוכנית האמנותית הצליחו לגייס את להקת הצלליות – הזמרים העבריים מדימונה - אירוע זה יתקיים עם בנות ובני הזוג.  בתמונה: מנכ"ל איגוד מנהלי בתי המלון בישראל ויו"ר דירקטוריון חברת הארחה בקיבוצים, נואם בפני באי הכנס צילום: דניאלה קיוויס

וקסלר ניהל את הכנס ביד רמה, והעביר סקירה על הפעילויות שנעשו ב 2011, מנכ"ל האיגוד ביקש להזכיר לחברים כי השנה חוגג האיגוד 40 שנה להיווסדו, וסיפר לבאי הכנס כי הוחלט לקיים אירוע חברתי גדול שיערך ב-28 באוגוסט במקום היפה של חבר האיגוד, זאב קרן – האווניו – על התוכנית האמנותית הצליחו לגייס את להקת הצלליות – הזמרים העבריים מדימונה - אירוע זה יתקיים עם בנות ובני הזוג. בתמונה: מנכ"ל איגוד מנהלי בתי המלון בישראל ויו"ר דירקטוריון חברת הארחה בקיבוצים, נואם בפני באי הכנס צילום: דניאלה קיוויס