CLaiRe - Coffeeholic Bookworm

CLaiRe - Coffeeholic Bookworm

71 followers
·
41 followers
always take a smile from someone else and pass it on..
CLaiRe - Coffeeholic Bookworm
More ideas from CLaiRe -
Review: Surrender by Elisabeth Naughton via The Coffeeholic Bookworm

Review: Surrender by Elisabeth Naughton via The Coffeeholic Bookworm

Bring Your Indoor Decor Outdoors

Bring Your Indoor Decor Outdoors

LUCIEN

LUCIEN

Slow Living, Simple Pleasures, Country Living, Picnic, Quiet Moments, Sons, High Tea, Rowan, Homesteads, Flower, French Countryside, Country Life, Farms, Farmers, Picnics, Guys, Children, Tea Time, Res Life

Thực sự thì tôi là một người cực kỳ, cực kỳ hay hoài niệm quá khứ, quá khứ có thể đắng, cay nhưng nó luôn rõ ràng, ở đấy, luôn có một dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi... Còn hiện tại và tương lai thì luôn vô định, tăm tối, không nếm được vị gì cả

Thực sự thì tôi là một người cực kỳ, cực kỳ hay hoài niệm quá khứ, quá khứ có thể đắng, cay nhưng nó luôn rõ ràng, ở đấy, luôn có một dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi... Còn hiện tại và tương lai thì luôn vô định, tăm tối, không nếm được vị gì cả