ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

45 Χρόνια Ιστορία, 13000 M², 1 Φιλοσοφία. Επιτυχημένοι Επαγγελματίες, Περιζήτητοι στην Αγορά Εργασίας!