Dịch vụ Đại Lý Thuế tại TP HCM

Collection by Đại Lý Thuế VTAX

6 
Pins

Công ty CP Đào Tạo và Tư Vấn Thuế Việt Nam (Đại lý thuế VTAX) là doanh nghiệp được Tổng Cục Thuế xác nhận là đơn vị đủ điều kiện kinh doanh thực hiện dịch vụ thủ tục về thuế (Đại lý thuế) được đăng tải trên website Tổng Cục Thuế. Đại lý thuế VTAX cũng là thành viên của hội tư vấn thuế Việt Nam, đồng thời là thành viên sáng lập của CLB Đại Lý Thuế TP HCM thuộc hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM. Chuyên cung cấp các dịch vụ về Đại lý thuế, báo cáo tài chính... (http://www.vtaxcorp.vn)

Đại Lý Thuế VTAX
  Electronics, Consumer Electronics
Electronics