More ideas from Iqra'
Ali ibn Abi Taalib r.a. farmate hai, لَمَّا ضَمَمْتُ إِلَيَّ سِلاَحَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَدتُّ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رُقْعَةً فيها…

Ali ibn Abi Taalib r.a. farmate hai, لَمَّا ضَمَمْتُ إِلَيَّ سِلاَحَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَدتُّ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رُقْعَةً فيها…

Allah ne Quran aur Sahih Hadeeso me Musalmano ko boht se naamo se mukhatib kiye hai. Un maise kuch naam amalan diye gaye hai Jaise sahaba, Mujahireen, Ansaar, wagaira aur kuch name laqaban d…

Allah ne Quran aur Sahih Hadeeso me Musalmano ko boht se naamo se mukhatib kiye hai. Un maise kuch naam amalan diye gaye hai Jaise sahaba, Mujahireen, Ansaar, wagaira aur kuch name laqaban d…

Allah Pak Quran Me Farmate Hai, Beshak Jo Log Hamari Nazil Ki Huyi Wazeh Ayaat Aur Hidayath Ko Chipaate Hai, Ba-wajoodh Ye Ke Hum Use Apni Kitaab Mein Logo Ke Liye Khoob Bayan Kar Diya Hai, …

Haq - Truth ["AlHaq" one of the 99 names of God Almighty]

Namaz ki Niyyat dil se na ke Zaban se

Namaz ki Niyyat dil se na ke Zaban se

about way of life

about way of life