โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท iVET เปิดให้บริการ 24 ชม.

Collection by Ivethospital

17 
Pins

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท(iVET) เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ยึดมั่นใคุณธรรม จริยธรรมในการรักษา พร้อมด้วยเทคโนโลยี คุณภาพระดับสากล ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ www.ivethospital.com

ivethospital

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท 24 ชั่วโมง ศูนย์เฉพาะทางในการรักษาสัตว์เลี้ยง พร้อมให้การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีที่สุด

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท รักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรม ศูนย์โรคช่องปากและฟัน ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ ศูนย์แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม และสมุนไพร ศูนย์โรคระบบประสาทและกระดูก ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน​คลินิกแมว ศูนย์โรคตา ศูนย์กายภาพบำบัด ปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง โทร. 085-244-789...

 Corgi, Animals, Animales, Animaux, Corgis, Animal, Animais

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท 24 ชั่วโมง ศูนย์เฉพาะทางในการรักษาสัตว์เลี้ยง พร้อมให้การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีที่สุด

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท รักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรม ศูนย์โรคช่องปากและฟัน ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ ศูนย์แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม และสมุนไพร ศูนย์โรคระบบประสาทและกระดูก ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน​คลินิกแมว ศูนย์โรคตา ศูนย์กายภาพบำบัด ปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง โทร. 085-244-789...

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท 24 ชั่วโมง ศูนย์เฉพาะทางในการรักษาสัตว์เลี้ยง พร้อมให้การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีที่สุด

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท รักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรม ศูนย์โรคช่องปากและฟัน ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ ศูนย์แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม และสมุนไพร ศูนย์โรคระบบประสาทและกระดูก ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน​คลินิกแมว ศูนย์โรคตา ศูนย์กายภาพบำบัด ปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง โทร. 085-244-789...

 Corgi, Cats, Animals, Gatos, Animales, Animaux, Corgis, Kitty, Cat

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท 24 ชั่วโมง ศูนย์เฉพาะทางในการรักษาสัตว์เลี้ยง พร้อมให้การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีที่สุด

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท รักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรม ศูนย์โรคช่องปากและฟัน ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ ศูนย์แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม และสมุนไพร ศูนย์โรคระบบประสาทและกระดูก ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน​คลินิกแมว ศูนย์โรคตา ศูนย์กายภาพบำบัด ปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง โทร. 085-244-789...

 Husky, Corgi, Animals, Animales, Animaux, Corgis, Husky Dog, Animal, Animais

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท 24 ชั่วโมง ศูนย์เฉพาะทางในการรักษาสัตว์เลี้ยง พร้อมให้การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีที่สุด

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท รักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรม ศูนย์โรคช่องปากและฟัน ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ ศูนย์แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม และสมุนไพร ศูนย์โรคระบบประสาทและกระดูก ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน​คลินิกแมว ศูนย์โรคตา ศูนย์กายภาพบำบัด ปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง โทร. 085-244-789...

 Dogs, Animals, Animales, Animaux, Pet Dogs, Doggies, Animal, Dog, Animais

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท 24 ชั่วโมง ศูนย์เฉพาะทางในการรักษาสัตว์เลี้ยง พร้อมให้การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีที่สุด

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท รักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรม ศูนย์โรคช่องปากและฟัน ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ ศูนย์แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม และสมุนไพร ศูนย์โรคระบบประสาทและกระดูก ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน​คลินิกแมว ศูนย์โรคตา ศูนย์กายภาพบำบัด ปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง โทร. 085-244-789...

 Fox, Animals, Animales, Animaux, Foxes, Animal, Red Fox, Animais

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท 24 ชั่วโมง ศูนย์เฉพาะทางในการรักษาสัตว์เลี้ยง พร้อมให้การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีที่สุด

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท รักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรม ศูนย์โรคช่องปากและฟัน ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ ศูนย์แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม และสมุนไพร ศูนย์โรคระบบประสาทและกระดูก ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน​คลินิกแมว ศูนย์โรคตา ศูนย์กายภาพบำบัด ปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง โทร. 085-244-789...

 French Bulldog, Dogs, Animals, Animales, Animaux, French Bulldog Shedding, Pet Dogs, Bulldog Frances, Doggies

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท 24 ชั่วโมง ศูนย์เฉพาะทางในการรักษาสัตว์เลี้ยง พร้อมให้การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีที่สุด

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท รักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรม ศูนย์โรคช่องปากและฟัน ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ ศูนย์แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม และสมุนไพร ศูนย์โรคระบบประสาทและกระดูก ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน​คลินิกแมว ศูนย์โรคตา ศูนย์กายภาพบำบัด ปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง โทร. 085-244-789...

 Washing Machine, Home Appliances, House Appliances, Appliances, Washers

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท 24 ชั่วโมง ศูนย์เฉพาะทางในการรักษาสัตว์เลี้ยง พร้อมให้การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีที่สุด

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท รักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรม ศูนย์โรคช่องปากและฟัน ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ ศูนย์แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม และสมุนไพร ศูนย์โรคระบบประสาทและกระดูก ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน​คลินิกแมว ศูนย์โรคตา ศูนย์กายภาพบำบัด ปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง โทร. 085-244-789...

 Dogs, Animals, Animales, Animaux, Pet Dogs, Doggies, Animal, Dog, Animais

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท 24 ชั่วโมง ศูนย์เฉพาะทางในการรักษาสัตว์เลี้ยง พร้อมให้การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีที่สุด

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท รักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรม ศูนย์โรคช่องปากและฟัน ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ ศูนย์แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม และสมุนไพร ศูนย์โรคระบบประสาทและกระดูก ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน​คลินิกแมว ศูนย์โรคตา ศูนย์กายภาพบำบัด ปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง โทร. 085-244-789...

 Dogs, Animals, Animales, Animaux, Pet Dogs, Doggies, Animal, Dog, Animais

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท 24 ชั่วโมง ศูนย์เฉพาะทางในการรักษาสัตว์เลี้ยง พร้อมให้การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีที่สุด

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท รักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรม ศูนย์โรคช่องปากและฟัน ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ ศูนย์แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม และสมุนไพร ศูนย์โรคระบบประสาทและกระดูก ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน​คลินิกแมว ศูนย์โรคตา ศูนย์กายภาพบำบัด ปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง โทร. 085-244-789...

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท 24 ชั่วโมง ศูนย์เฉพาะทางในการรักษาสัตว์เลี้ยง พร้อมให้การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีที่สุด

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท รักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรม ศูนย์โรคช่องปากและฟัน ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ ศูนย์แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม และสมุนไพร ศูนย์โรคระบบประสาทและกระดูก ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน​คลินิกแมว ศูนย์โรคตา ศูนย์กายภาพบำบัด ปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง โทร. 085-244-789...

 Cats, Animals, Gatos, Animales, Animaux, Kitty, Cat, Cats And Kittens, Animal

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท 24 ชั่วโมง ศูนย์เฉพาะทางในการรักษาสัตว์เลี้ยง พร้อมให้การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีที่สุด

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท รักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรม ศูนย์โรคช่องปากและฟัน ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ ศูนย์แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม และสมุนไพร ศูนย์โรคระบบประสาทและกระดูก ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน​คลินิกแมว ศูนย์โรคตา ศูนย์กายภาพบำบัด ปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง โทร. 085-244-789...

 Elk

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท 24 ชั่วโมง ศูนย์เฉพาะทางในการรักษาสัตว์เลี้ยง พร้อมให้การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีที่สุด

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท รักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรม ศูนย์โรคช่องปากและฟัน ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ ศูนย์แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม และสมุนไพร ศูนย์โรคระบบประสาทและกระดูก ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน​คลินิกแมว ศูนย์โรคตา ศูนย์กายภาพบำบัด ปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง โทร. 085-244-789...

 Coat, Fashion, Sewing Coat, Moda, La Mode, Coats, Fasion, Fashion Models, Trendy Fashion

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท 24 ชั่วโมง ศูนย์เฉพาะทางในการรักษาสัตว์เลี้ยง พร้อมให้การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีที่สุด

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท รักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรม ศูนย์โรคช่องปากและฟัน ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ ศูนย์แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม และสมุนไพร ศูนย์โรคระบบประสาทและกระดูก ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน​คลินิกแมว ศูนย์โรคตา ศูนย์กายภาพบำบัด ปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง โทร. 085-244-789...

 Assistive Technology, Neurology, Alternative Medicine, Exotic Pets, Dental, Fun, Unusual Pets, Dentistry, Teeth

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท 24 ชั่วโมง ศูนย์เฉพาะทางในการรักษาสัตว์เลี้ยง พร้อมให้การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างดีที่สุด

โรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท รักษาสัตว์เลี้ยงตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านศัลยกรรม ศูนย์โรคช่องปากและฟัน ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ ศูนย์แพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม และสมุนไพร ศูนย์โรคระบบประสาทและกระดูก ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน​คลินิกแมว ศูนย์โรคตา ศูนย์กายภาพบำบัด ปรึกษาปัญหาสัตว์เลี้ยง โทร. 085-244-789...

Pinterest