If anything I'll always feel that way about you, and want to be there for you through thick and thin. I could never hate you after you gave me so much love and happiness,

If anything I'll always feel that way about you, and want to be there for you through thick and thin. I could never hate you after you gave me so much love and happiness,

Được nhìn thấy, biết đc 1 số việc , ngẩn ngơ thẫn thờ. Sao phải tỏ ra đau đớn khi có thể nhanh chóng bên cạnh có 1 người khác để tìm tạm sự vui ? Sao phải thể hiện quan tâm nhung nhớ r coi như 1 cái lẽ đến bên 1 ng mới ? Sao ko giống như ta nghĩ ? Có ng mới r dù là rõ hay cũng chỉ nương tựa cảm xúc 1 tg ngắn thì sao vẫn nghĩ về anh ? Hành hạ nhau thêm khổ chi vậy ? Giờ dứt hẳn nhé như lời đã nói. Nhẹ lòng hơn ...

Morning coffee (39 photos)

Được nhìn thấy, biết đc 1 số việc , ngẩn ngơ thẫn thờ. Sao phải tỏ ra đau đớn khi có thể nhanh chóng bên cạnh có 1 người khác để tìm tạm sự vui ? Sao phải thể hiện quan tâm nhung nhớ r coi như 1 cái lẽ đến bên 1 ng mới ? Sao ko giống như ta nghĩ ? Có ng mới r dù là rõ hay cũng chỉ nương tựa cảm xúc 1 tg ngắn thì sao vẫn nghĩ về anh ? Hành hạ nhau thêm khổ chi vậy ? Giờ dứt hẳn nhé như lời đã nói. Nhẹ lòng hơn ...

Tongue showing taste bud, filiform papillae and fungiform papillae. SEM **On Page Credit Required**

Tongue showing taste bud, filiform papillae and fungiform papillae. SEM **On Page Credit Required**

A view of the interior of Bowman's Capsule in the kidney, showing numerous red blood cells or erythrocytes. The parietal layer has been removed. SEM X1270 **On Page Credit Required**

A view of the interior of Bowman's Capsule in the kidney, showing numerous red blood cells or erythrocytes. The parietal layer has been removed. SEM X1270 **On Page Credit Required**

"A grandfather is someone with silver in his hair and gold in his heart." -Author: unknown {Teach Me Genealogy}

"A grandfather is someone with silver in his hair and gold in his heart." -Author: unknown {Teach Me Genealogy}

"In marriage, there is no such thing as one winning and one losing.  Either both will win or both will lose.  It's an either/or proposition.  You can choose to be right or choose to be happy; but rarely both."  -- Fawn Weaver

Choose to Be Happy

"In marriage, there is no such thing as one winning and one losing. Either both will win or both will lose. It's an either/or proposition. You can choose to be right or choose to be happy; but rarely both." -- Fawn Weaver

Pinterest
Search