Karissa Rosenfield
Karissa Rosenfield
Karissa Rosenfield

Karissa Rosenfield

Mom, Former ArchDaily Editor, Entrepreneur, Writer, Architecture Nerd, City Enthusiast, Lifestyle Photographer, Dairy-Free, Mountain Biker