Mateusz Karnio Karniewicz

Mateusz Karnio Karniewicz

Mateusz Karnio Karniewicz
More ideas from Mateusz Karnio
I'm a big fan of shorter white dresses for engagement sessions!  It gives a nod toward the upcoming wedding, and white is a great neutral color to compliment just about anything that he can wear.

I'm a big fan of shorter white dresses for engagement sessions! It gives a nod toward the upcoming wedding, and white is a great neutral color to compliment just about anything that he can wear.

"Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí buổi ban đầu."

"Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí buổi ban đầu."