Kelly Brakenhoff

Kelly Brakenhoff

Nebraska / πŸ€ ASL interpreter, mystery novelist, scone baker, runner, chocolate lover, Husker fan.
Kelly Brakenhoff
More ideas from Kelly
DIY Potting Faux Stems - Magnolia Market

DIY Potting Faux Stems - Magnolia Market

Pan-Seared Steak with Kale and Creamy White Beans | Recipe

Pan-Seared Steak with Kale and Creamy White Beans | Recipe

Chicken Penne with Bacon & Spinach in cream tomato sauce

Chicken Penne with Bacon & Spinach in cream tomato sauce

J.S. Park "I want a faith that doesn't just tickle my inspiration or gives me cute slogans, but a faith that can get beat up by suffering and scholars and satanic evil, and will keep on standing."

Doubt towards faith strengthens our faith J. Park "I want a faith that doesn't just tickle my inspiration or gives me cute slogans, but a faith that can get beat up by suffering and scholars and satanic evil, and will keep on standing.

Rank & Style - Best Figure-Flattering Jeans #rankandstyle

Rank & Style - Best Figure-Flattering Jeans #rankandstyle

Almond Flour Chocolate Chip Cookies {Grain-Free}

Almond Flour Choc Chip Cookies: An all-time favorite recipe! Crispy on the outside, soft on the inside and slightly buttery. People tell me all the time they prefer these cookies to their traditional cookie recipes.