Arbetslivets pedagogik

Här visas de tre kurser inom Institutionen för BeteendeVetenskap och lärande (IBL, http://www.ibl.liu.se ) vid Linköpings Universitet - som jag gick på halvfart…
More
·
4 Pins
 8y
Collection by
a close up of a document with writing on it
a close up of a document with writing on the front and back side of it
15 hp kursen "Utbildning och lärande i arbetslivet - Arbetslivets #pedagogik 1" . Behandlade dels lärande på individ- och organisationsnivå, dess förutsättningar, processer och resultat samt dels de klassiska pedagogiska frågorna "vem ska få vad, hur och varför". Här mer om kursen: http://www.kentlundgren.se/intyg/arbetslivets_pedagogik_1-filer/kursplan_arbetslivets_pedagogik_1.htm
a document with an image of a person's name on it
15 hp kursen: "Organisation och förändringsarbete - Arbetslivets #pedagogik 2". Redogjorde för och förklarade grundläggande teoretiska begrepp och synsätt inom organisationsteorin; samt grundläggande teoretiska begrepp och synsätt som rör förändringsarbeten i arbetslivet. Beskrev och analyserade olika strategier och metoder för förändringsarbete i organisationer. Här mer om kursen: http://www.kentlundgren.se/intyg/arbetslivets_pedagogik_2.htm
a close up of a document on a white background with an image of a person
15 hp kursen "Ledarskap i förändring". Med denna kurs fick vi fördjupad kunskap om ledarskap, som det behandlas utifrån olika teoretiska perspektiv. Historiska, konstruktivistiska och kontextuella perspektiv fokuserades. Traditionella forskningsområden som ledares egenskaper, ledares arbete, ledarstilar samt ledarskap och kön lärdes in. Här mer om kursen: http://www.kentlundgren.se/intyg/kursbeskrivning_ledarskap_i_forandring.htm