Arbetslivets pedagogik

Här visas de tre kurser inom Institutionen för BeteendeVetenskap och lärande (IBL, http://www.ibl.liu.se ) vid Linköpings Universitet - som jag gick på halvfart…
More
·
4 Pins
 8y
Collection by
Insta, Person, Personalized Items
15 hp kursen "Utbildning och lärande i arbetslivet - Arbetslivets #pedagogik 1" . Behandlade dels lärande på individ- och organisationsnivå, dess förutsättningar, processer och resultat samt dels de klassiska pedagogiska frågorna "vem ska få vad, hur och varför".  Här mer om kursen: http://www.kentlundgren.se/intyg/arbetslivets_pedagogik_1-filer/kursplan_arbetslivets_pedagogik_1.htm Ska, Names, Education, Filer, Kent, Higher Education
15 hp kursen "Utbildning och lärande i arbetslivet - Arbetslivets #pedagogik 1" . Behandlade dels lärande på individ- och organisationsnivå, dess förutsättningar, processer och resultat samt dels de klassiska pedagogiska frågorna "vem ska få vad, hur och varför". Här mer om kursen: http://www.kentlundgren.se/intyg/arbetslivets_pedagogik_1-filer/kursplan_arbetslivets_pedagogik_1.htm
15 hp kursen: "Organisation och förändringsarbete - Arbetslivets #pedagogik 2". Redogjorde för och förklarade grundläggande teoretiska begrepp och synsätt inom organisationsteorin; samt grundläggande teoretiska begrepp och synsätt som rör förändringsarbeten i arbetslivet. Beskrev och analyserade olika strategier och metoder för förändringsarbete i organisationer.  Här mer om kursen: http://www.kentlundgren.se/intyg/arbetslivets_pedagogik_2.htm Organisation, Education And Training, Organization, Science
15 hp kursen: "Organisation och förändringsarbete - Arbetslivets #pedagogik 2". Redogjorde för och förklarade grundläggande teoretiska begrepp och synsätt inom organisationsteorin; samt grundläggande teoretiska begrepp och synsätt som rör förändringsarbeten i arbetslivet. Beskrev och analyserade olika strategier och metoder för förändringsarbete i organisationer. Här mer om kursen: http://www.kentlundgren.se/intyg/arbetslivets_pedagogik_2.htm
15 hp kursen "Ledarskap i förändring". Med denna kurs fick vi fördjupad kunskap om ledarskap, som det behandlas utifrån olika teoretiska perspektiv. Historiska, konstruktivistiska och kontextuella perspektiv fokuserades. Traditionella forskningsområden som ledares egenskaper, ledares arbete, ledarstilar samt ledarskap och kön lärdes in. Här mer om kursen: http://www.kentlundgren.se/intyg/kursbeskrivning_ledarskap_i_forandring.htm
15 hp kursen "Ledarskap i förändring". Med denna kurs fick vi fördjupad kunskap om ledarskap, som det behandlas utifrån olika teoretiska perspektiv. Historiska, konstruktivistiska och kontextuella perspektiv fokuserades. Traditionella forskningsområden som ledares egenskaper, ledares arbete, ledarstilar samt ledarskap och kön lärdes in. Här mer om kursen: http://www.kentlundgren.se/intyg/kursbeskrivning_ledarskap_i_forandring.htm