Trung Kiên Nguyễn

Trung Kiên Nguyễn

Tự tin Lạc quan Nhiệt tình Thích làm việc độc lập Nhược điểm lớn nhất là quá nhiều ưu điểm Ưu điểm lớn nhất là nhược điểm nào cũng có thể sửa (Nếu cần:D)
Trung Kiên Nguyễn
More ideas from Trung Kiên