Κυριακή Μουστάκη

Κυριακή Μουστάκη

Κυριακή Μουστάκη
More ideas from Κυριακή
Ιδέες για δασκάλους: Χρωματιστό χρονολόγιο της Ιστορίας της Δ' Δημοτικού

Ιδέες για δασκάλους: Χρωματιστό χρονολόγιο της Ιστορίας της Δ' Δημοτικού

Activities: Hidden Numbers. Do this with uppercase and lowercase letters as well!

FREE Play ‘Hidden Numbers’ to help children recognise numbers - this game will get your child to associate shapes with numbers for easy identification. Cut a small hole in an envelope, put a number in it so that only part of it shows,

ο κύκλος του νερού

Falling Into First: How To Make A Cloud In a Microwave Learning about weather! Need great helpful hints concerning arts and crafts?

Sums of 10 using clothes pins and a hanger.  Recommended by Charlotte's clips

Clothes Hanger Math: Any number is placed in the middle. Students create their own problem and display it on the hanger.

Addition/subtraction sorting - child needs to determine which sticks add up to the number on the bucket.

I could totally do this with money-- dollars on a pumpkin then popsicle sticks with bills and coins that add up to the amount. Addition/subtraction sorting - child needs to determine which sticks add up to the number on the bucket.