There’s more to see...
Come take a look at what else is here!

Picasa Educación


Picasa Educación

  • 65 Pins

LILA LA :dites, cartells, normes...

GLORIA P. : molts projectes, contes, fitxes, dites...

LAURA CUENCA: cartells, projectes, contes

BRICHI: cartells, fitxes, contes projectes, ...molt interessant

BRICHI: cartells, fitxes, contes projectes, ...molt interessant

álbum picasa brichi monferrer

GLORIA P. : molts projectes, contes, fitxes, dites...

Álbumes web de Picasa - rocio olivares ca...

Álbumes web de Picasa - Imaginaulaviva Im...

Jessica Bujalance: cartells, dites, projectes, refranys, vocabulari.

Gloria G. Molts contes.

LILA LA :dites, cartells, normes...

LAURA CUENCA: cartells, projectes, contes

GLORIA P. : molts projectes, contes, fitxes, dites...

Herminia Arnau: Fitxes i contes

Roser Odriozola:Contes, projectes, cartella...i altre material

Picasa Web Albums - roser odriozola v...

picasaweb.google.com

BRICHI: cartells, fitxes, contes projectes, ...molt interessant

Picasa Web Albums - brichi Monferrer

picasaweb.google.com

Picasa de Patricia Marquez

LILA LA :dites, cartells, normes...

LAURA CUENCA: cartells, projectes, contes

GLORIA P. : molts projectes, contes, fitxes, dites...

LILA LA :dites, cartells, normes...

Manipulative graphing

Tote Mora > Parejas Lógicas

Patricia Lozada G. > Casa_Ciudad