Linh Trang Đoàn

Linh Trang Đoàn

Cô còn trẻ, chắc vậy. Cô gái tháng Mười Haii. Hay lang thang một mình. Yêu mèo. Yêu Chó. Ngôn tình, bánh ngọt và socola. Xanh biển và xám. Khó hiểu. Gai góc. Ng
Linh Trang Đoàn