Software

Collection by Tuân Lê Quý • Last updated 2 weeks ago

Các sản phẩm phần mềm đã phát triển

Tuân Lê Quý
-Tra cứu, tìm kiếm file một cách dễ dàng. -Phân quyền nhập dữ liệu chi tiết đến từng Đơn vị. -Các Đơn vị soạn thảo không thể sửa đổi thông tin của nhau. -Số file đính kèm cho mỗi tài liệu là không giới hạn. Mtv, Finance, Software, Economics

Chương trình quản lý files

-Tra cứu, tìm kiếm file một cách dễ dàng. -Phân quyền nhập dữ liệu chi tiết đến từng Đơn vị. -Các Đơn vị soạn thảo không thể sửa đổi thông tin của nhau. -Số file đính kèm cho mỗi tài liệu là không giới hạn.

Thiết kế web bán hàng đảm bảo tương thích với mọi loại thiết bị. Hotline: 0962692889 Software

Thiết kế web bán hàng đảm bảo tính năng thương mại di động

Thiết kế web bán hàng đảm bảo tương thích với mọi loại thiết bị. Hotline: 0962692889

Thiết kế website bán hàng với tính năng thương mại di động, có sẵn nhiều tính năng tiếp thị, không phát sinh chi phí. Hotline: 0962692889 Software

Thiết kế website bán hàng

Thiết kế website bán hàng với tính năng thương mại di động, có sẵn nhiều tính năng tiếp thị, không phát sinh chi phí. Hotline: 0962692889