1920's Face 4

How To Dress Like A Modern-Day Flapper

Marie Prevost, Silent Era Film Actress, Gorgeous Glamour Flapper Lady with Diamonds Art Deco Headband Fur, Original English Postcard

1920s flapper dress.

Charleston dress, 1920 w/ attached under-dress. Gold silk lamé with metallic lace, embroidered with Swarovski crystals and beads.

Flapper phong cách bắt đầu khoảng 1925-1926 và là thập niên đầu tiên khi phụ nữ bắt đầu giải phóng chính mình, mặc rộng thùng thình, quần áo thoải mái hơn, lái xe, uống rượu ở nơi công cộng, và có sự táo bạo trong phong cách ăn mặc.

18 Fabulous Photos of Famous Flappers

Barbara Stanwyck, Ziegfeld girl, by Alfred Cheney Johnston, ca. 1924 Barbara Stanwyck as a Ziegfeld girl (c.

Pinterest
Search