Τα 1123 χρόνια της Ρωμανίας

Τον 18ο αιώνα, ο Edward Gibbon, με το έργο του «Παρακμή και Πτώση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας», δυσφήμισε το Βυζάντιο ως μία κακή συνέχεια της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Ρώμης. Μετά τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο όμως, με τη συμβολή των ιστορικών Robert Byron, David Talbot-Rice και Steven Runciman, η φήμη του αποκαταστάθηκε και τελικά θεωρήθηκε,όπως ήταν δίκαιο, άξιος διάδοχος των πολιτισμών που το γέννησαν!
4 Pins96 Followers
Βιβλία :: Λογοτεχνικά :: Τα 1123 χρόνια της Ρωμανίας - Εκδόσεις Μέθεξις - Βιβλία e-books CD/DVD

Βιβλία :: Λογοτεχνικά :: Τα 1123 χρόνια της Ρωμανίας - Εκδόσεις Μέθεξις - Βιβλία e-books CD/DVD

Βιβλία :: Λογοτεχνικά :: Τα 1123 χρόνια της Ρωμανίας - Εκδόσεις Μέθεξις - Βιβλία e-books CD/DVD

Βιβλία :: Λογοτεχνικά :: Τα 1123 χρόνια της Ρωμανίας - Εκδόσεις Μέθεξις - Βιβλία e-books CD/DVD

Βιβλία :: Λογοτεχνικά :: Τα 1123 χρόνια της Ρωμανίας - Εκδόσεις Μέθεξις - Βιβλία e-books CD/DVD

Βιβλία :: Λογοτεχνικά :: Τα 1123 χρόνια της Ρωμανίας - Εκδόσεις Μέθεξις - Βιβλία e-books CD/DVD

Βιβλία :: Λογοτεχνικά :: Τα 1123 χρόνια της Ρωμανίας - Εκδόσεις Μέθεξις - Βιβλία e-books CD/DVD

Βιβλία :: Λογοτεχνικά :: Τα 1123 χρόνια της Ρωμανίας - Εκδόσεις Μέθεξις - Βιβλία e-books CD/DVD

Pinterest
Search