Mikimoto
Mikimoto
Mikimoto

Mikimoto

"I would like to adorn the necks of all women around the world with pearls" - Kokichi Mikimoto, Founder