Mohammad Saleh Khoie

Mohammad Saleh Khoie

اينكه عشق همه چيز است همه آن چيزي است كه از عشق مي دانيم و همين ما را كافي است بار كشتي بايد به قدر گنجايش آن باشد .
Mohammad Saleh Khoie
Mohammad Saleh hasn't created any boards yet