Pinterest • The world’s catalog of ideas

عکس نوشته های بازارایابی محتوایی

جملات کاربردی و مهم در مورد بازاریابی محتوایی، تولید و توزیع محتوا
11 Pins0 Followers

محتوای مستمر، یک نوع یادآوری مستمر شما و برندتان به مخاطبانتان است - جملات بازارایابی محتوایی - تیم تولید محتوا - محتوا یار

1

بعد از تولید محتوا کار شما تمام نشده است. شما نیاز به بازاریابی برای بازاریابی محتوایی خود دارید! - جملات بازارایابی محتوایی - تیم تولید محتوا - محتوا یار http://mohtavayar.com/blog/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

تنها تولید یک محتوای ساده، کافی نیست. به فکر تولید محتوایی باشید که حقیقتا مفید باشد - جملات بازارایابی محتوایی - تیم تولید محتوا - محتوا یار http://mohtavayar.com/blog/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

محتوا را فقط برای داشتن آن ایجاد نکنید، بلکه باید از آن برای انجام کارهایی که به رسیدن شما به اهداف برندتان کمک می‌کند نیز استفاده کنید - جملات بازارایابی محتوایی - تیم تولید محتوا - محتوا یار http://mohtavayar.com/blog/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

بازاریابی محتوایی، هنر برقرار کردن ارتباط با مشتریان و خدمت رسانی، بدون فروختن چیزی است - جملات بازارایابی محتوایی - تیم تولید محتوا - محتوا یار http://mohtavayar.com/blog/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

ممکن است فکر کنید که به دلیل اینکه نام تجاری شما هیجان‌انگیز نیست، پس یک داستان خوب ندارید. اگر چنین است، ما مخالف هستیم http://mohtavayar.com/blog/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

محتوای مفید، باید در مرکز فرآیند بازاریابی شما باشد - جملات بازارایابی محتوایی - تیم تولید محتوا - محتوا یار http://mohtavayar.com/blog/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

مشخص کنید که می‌خواهید محتوایتان را در چه جایی، در چه زمانی و چگونه توزیع کنید. تلاش کنید که با نرخ تولید محتوای کمتر، ورودی مخاطب بالاتری را از شبکه‌های اجتماعی خود دریافت کنید - جملات بازارایابی محتوایی - تیم تولید محتوا - محتوا یار http://mohtavayar.com/blog/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C/

خلق برای مردم، همیشه «بهترین» خواهد شد - جملات بازارایابی محتوایی - تیم تولید محتوا - محتوا یار

بازاریابی پس از فشار داده شدن دکمه خرید توسط مشتری، به پایان نمی‌رسد جملات بازارایابی محتوایی - تیم تولید محتوا | محتوا یار عکس نوشته های بیشتر به این سبک در: http://mohtavayar.com/blog/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C/