Museu del Disseny de Barcelona

Museu del Disseny de Barcelona

ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny
El Museu del Disseny de Barcelona integra les col·leccions d’arts decoratives, ceràmica, disseny de producte, tèxtil, indumentària i arts gràfiques
Museu del Disseny de Barcelona