Musical Futures

46 followers
·
0 following
Musical Futures is a movement to reshape music education driven by teachers for teachers.
Musical Futures
More ideas from Musical
Gwyliwch athrawon yn addasu i fod yn ddisgyblion wrth iddynt gael eu harwain drwy broses gweithdy ystafell ddosbarth (dysgu heb fod yn ffurfiol) cyn i ddisgyblion Blwyddyn 7 ymuno â hwy ar gyfer perfformiad i'r dosbarthcyfan. Caiff athrawon hefyd eu taflu"Dros eu Pen a'u Clustiau" wrth iddynt brofi arferion dysgu anffurfiol.

Ffurfio band a dysgu chwarae "I Need a Dollar" (Aloe Blacc), gan ddefnyddio offer drymiau, gitarau bas/trydan, allweddellau a lleisiau.

Gwyliwch athrawon yn addasu i fod yn ddisgyblion wrth iddynt brofi dulliau dysgu anffurfiol a dulliau dysgu heb fod yn ffurfiol yn ystod diwrnod DPP yn Ysgol Gyfun Radur yng Nghaerdydd. Bydd disgyblion hefyd yn dangos beth y gallant.

Creu Band mewn Diwrnod (Ysgol Uwchradd Castell Alun): Gwyliwch fideo o ddiwrnod o weithgareddau yn Ysgol Uwchradd Castell Alun, lle heriwyd disgyblion Blwyddyn 7 i "Greu Band mewn Diwrnod" a pherfformio eu fersiwn eu hunain o "Price Tag" (Jesse J).

Gwyliwch athrawon yn addasu i fod yn ddisgyblion wrth iddynt brofi dulliau dysgu anffurfiol a dulliau dysgu heb fod yn ffurfiol yn ystod diwrnod DPP yn Ysgol Uwchradd y Fflint.

Prosiect gwaith grwp lle mae disgyblion Blwyddyn 9 yn creu eu fersiwn eu hunain o gân o'u dewis drwy ei chopïo yn ôl y glust (dysgu anffurfiol) ac yn gwerthuso eu perfformiad.

Musical Futures Live yn Ysgol Sain Silian: Dysgu mwy am ddigwyddiad cyntaf Musical Futures Live yng Nghymru a gwylio athrawon yn addasu i fod yn ddisgyblion wrth iddynt gael eu taflu "Dros eu Pen a'u Clustiau ym myd Cerddoriaeth Glasurol" ar offerynnau anghyfarwydd.

Creu Band mewn Diwrnod (Ysgol Uwchradd Castell Alun): Gwyliwch fideo o ddiwrnod o weithgareddau yn Ysgol Uwchradd Castell Alun, lle heriwyd disgyblion Blwyddyn 7 i "Greu Band mewn Diwrnod" a pherfformio eu fersiwn eu hunain o "Price Tag" (Jesse J).

Dros Eu Pen a'u Clustiau gyda Cherddoriaeth Glasurol (Ysgol Uwchradd Elfed): Prosiect lle y caiff disgyblion Blwyddyn 9 eu cyflwyno i gerddoriaeth glasurol a lle y byddant yn cyfansoddi eu darn eu hunain ar fas sylfaen gan ddefnyddio dulliau dysgu anffurfiol.

Dysgu Anffurfiol a Thechnoleg Cerddoriaeth (Ysgol Uwchradd Elfed): Prosiect lle mae disgyblion Blwyddyn 9 yn dysgu "Clocks" (Coldplay) drwy gopïo yn ôl y glust a chreu eu hailgymysgedd eu hunain, gan ddefnyddio technoleg cerddoriaeth.

Have a Nice Day (Stereophonics) - Prifysgol Fetropolitan Caerdydd: Myfyrwyr TAR yn myfyrio ar garwsél band fel dewis amgen i gerddorfa ystafell ddosbarth.

Creu Band mewn Diwrnod (Ysgol Uwchradd Castell Alun): Gwyliwch fideo o ddiwrnod o weithgareddau yn Ysgol Uwchradd Castell Alun, lle heriwyd disgyblion Blwyddyn 7 i "Greu Band mewn Diwrnod" a pherfformio eu fersiwn eu hunain o "Price Tag" (Jesse J).

Stand By Me (Ben E. King) - Prifysgol Fetropolitan Caerdydd: Defnyddiwch garwsél band i ddysgu pob rhan o "Stand By Me" (Ben E. King) a ffurfiwch fand i greu eich fersiwn eich hun o'r gân.

Creu Band mewn Diwrnod (Ysgol Uwchradd Castell Alun): Gwyliwch fideo o ddiwrnod o weithgareddau yn Ysgol Uwchradd Castell Alun, lle heriwyd disgyblion Blwyddyn 7 i "Greu Band mewn Diwrnod" a pherfformio eu fersiwn eu hunain o "Price Tag" (Jesse J).

Dysgu anffurfiol gyda Jazz a'r Blues (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd): BA Cerddoriaeth Uwchradd: Mae myfyrwyr blwyddyn gyntaf yn profi dysgu anffurfiol fel man cychwyn ar gyfer uned o waith.

Creu Band mewn Diwrnod (Ysgol Uwchradd Castell Alun): Gwyliwch fideo o ddiwrnod o weithgareddau yn Ysgol Uwchradd Castell Alun, lle heriwyd disgyblion Blwyddyn 7 i "Greu Band mewn Diwrnod" a pherfformio eu fersiwn eu hunain o "Price Tag" (Jesse J).

Cyfansoddi Anffurfiol (Ysgol Gymunedol Sirol y Porth): Prosiect lle mae disgyblion Blwyddyn 9 yn cyfansoddi cân bop ac yn gweithio ochr yn ochr â cherddorion cymunedol.

Creu Band mewn Diwrnod (Ysgol Uwchradd Castell Alun): Gwyliwch fideo o ddiwrnod o weithgareddau yn Ysgol Uwchradd Castell Alun, lle heriwyd disgyblion Blwyddyn 7 i "Greu Band mewn Diwrnod" a pherfformio eu fersiwn eu hunain o "Price Tag" (Jesse J).

Dysgu Anffurfiol a Thechnoleg Cerddoriaeth (Ysgol Uwchradd Elfed): Prosiect lle mae disgyblion Blwyddyn 9 yn dysgu "Clocks" (Coldplay) drwy gopïo yn ôl y glust a chreu eu hailgymysgedd eu hunain, gan ddefnyddio technoleg cerddoriaeth.

Dysgu Heb fod yn Ffurfiol gyda "The Passenger" (Iggy Pop) (Ysgol Uwchradd Elfed): Prosiect ar gyfer y dosbarth cyfan lle mae disgyblion Blwyddyn 7 yn dysgu"The Passenger" (Iggy Pop) drwy gymhwyso dulliau anffurfiol.

Dysgu Heb fod yn Ffurfiol gyda "The Passenger" (Iggy Pop) (Ysgol Uwchradd Elfed): Prosiect ar gyfer y dosbarth cyfan lle mae disgyblion Blwyddyn 7 yn dysgu"The Passenger" (Iggy Pop) drwy gymhwyso dulliau anffurfiol.

Dysgu Anffurfiol a Thechnoleg Cerddoriaeth (Ysgol Uwchradd Elfed): Prosiect lle mae disgyblion Blwyddyn 9 yn dysgu "Clocks" (Coldplay) drwy gopïo yn ôl y glust a chreu eu hailgymysgedd eu hunain, gan ddefnyddio technoleg cerddoriaeth.

Creu Band mewn Diwrnod (Ysgol Uwchradd Castell Alun): Gwyliwch fideo o ddiwrnod o weithgareddau yn Ysgol Uwchradd Castell Alun, lle heriwyd disgyblion Blwyddyn 7 i "Greu Band mewn Diwrnod" a pherfformio eu fersiwn eu hunain o "Price Tag" (Jesse J).

Gwyliwch athrawon yn addasu i fod yn ddisgyblion wrth iddynt brofi dulliau dysgu anffurfiol a dulliau dysgu heb fod yn ffurfiol yn ystod diwrnod DPP yn Ysgol Gyfun Radur yng Nghaerdydd. Bydd disgyblion hefyd yn dangos beth y gallant.

CYFLWYNIAD I MUSICAL FUTURES: Mae'r pecyn adnodd hwn yn fan cychwyn ar gyfer Musical Futures a dylid ei bersonoli fel ei fod yn diwallu anghenion eich myfyrwyr a'ch dull addysgu personol.

CYFLWYNIAD I MUSICAL FUTURES: Mae'r pecyn adnodd hwn yn fan cychwyn ar gyfer Musical Futures a dylid ei bersonoli fel ei fod yn diwallu anghenion eich myfyrwyr a'ch dull addysgu personol.

Dros Eu Pen a'u Clustiau (Ysgol Gorllewin Mynwy): Prosiect lle mae disgyblion Blwyddyn 9 yn gweithio mewn grwpiau o ffrindiau i greu eu fersiwn eu hunain o gân o'u dewis drwy ei chopïo yn ôl y glust (dysgu anffurfiol).

Dros Eu Pen a'u Clustiau (Ysgol Gorllewin Mynwy): Prosiect lle mae disgyblion Blwyddyn 9 yn gweithio mewn grwpiau o ffrindiau i greu eu fersiwn eu hunain o gân o'u dewis drwy ei chopïo yn ôl y glust (dysgu anffurfiol).

Dros Eu Pen a'u Clustiau gyda Cherddoriaeth Glasurol (Ysgol Gyfun Radur): Mae'r prosiect hwn yn cyflwyno cerddoriaeth glasurol, gan ddefnyddio dulliau dysgu anffurfiol.

Creu Band mewn Diwrnod (Ysgol Uwchradd Castell Alun): Gwyliwch fideo o ddiwrnod o weithgareddau yn Ysgol Uwchradd Castell Alun, lle heriwyd disgyblion Blwyddyn 7 i "Greu Band mewn Diwrnod" a pherfformio eu fersiwn eu hunain o "Price Tag" (Jesse J).

Uned 4 Cord - Ysgol Gyfun Radur: Dysgu sut i berfformio mewn band: chwarae cordiau ar gitâr/allweddellau, llinell fas a churiadau roc ar y drymiau.

Creu Band mewn Diwrnod (Ysgol Uwchradd Castell Alun): Gwyliwch fideo o ddiwrnod o weithgareddau yn Ysgol Uwchradd Castell Alun, lle heriwyd disgyblion Blwyddyn 7 i "Greu Band mewn Diwrnod" a pherfformio eu fersiwn eu hunain o "Price Tag" (Jesse J).