Đỗ Ngọc Thúy

Đỗ Ngọc Thúy

dongocthuy.com
Sài Gòn / Tư vấn viên mỹ phẩm Oriflame Việt Nam, xem thêm tại http://DoNgocThuy.com | http://MyPhamOriflame.vn | http://NgocThuyShop.com hoặc http://www.NgocThuyGroup.com
Đỗ Ngọc Thúy