} State Historical Society of North Dakota (ndhistory) on Pinterest