Thoa Nguyễn
Thoa Nguyễn
Thoa Nguyễn

Thoa Nguyễn

Tôi tốt nghiệp ngành ngân hàng nhưng lại đam mê ẩm thực.Tôi muốn mang đến cho mọi người một đặc sản vùng miền đó chính là Nem Nắm Giao Thủy- Nam Định.