Opera Naţională Bucureşti

Opera Naţională Bucureşti

onb.operanb.ro/ro
Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 70 - 72, sector 5, Bucureşti / Leading opera house in Romania (repertory: ballet&opera) Cea mai importantă scenă lirică din România (repertoriu: balet&operă)
Opera Naţională Bucureşti