OREA HOTELS

OREA HOTELS

Největší hotelový řetězec v ČR. 14 hotelů v těch nejatraktivnějších lokalitách. The largest Czech hotel chain. 14 hotels in the most attractive destinations.