Oshujian waiting chair

Oshujian waiting chair

www.osjfurniture.com
Xinli Industrial Zone,Huangji Road,jiujiang Nanhai Foshan,Guangdong,China. / We manufacture airport seating, auditorium and theater chair, school chairs, office sofa
Oshujian waiting chair