When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.

Paesen Neyens Advocaten Pinbord

Het advocatenkantoor stelt de belangen van de individuele cliënt centraal en streeft steeds naar concrete, praktische dienstverlening
·
100 Pins
 9w
Elke bestaande VZW is verplicht om zijn statuten aan te passen omwille van de nieuwe vennootschaps- en verenigingswetgeving. De deadline voor die aanpassing verstrijkt op 1 januari 2024.Indien de statuten van uw VZW nog niet werden aangepast, wacht u dus best niet te lang om in actie te schieten. Wenst u hulp? Wij maken dit graag voor u in orde. Summer Camping Ideas, Camping With Kids, Tent Camping, Travel And Leisure, Us Travel, Millersville, Annie Oakley, Tioga, Camping Essentials
Elke bestaande VZW is verplicht om zijn statuten aan te passen omwille van de nieuwe vennootschaps- en verenigingswetgeving. De deadline voor die aanpassing verstrijkt op 1 januari 2024.Indien de statuten van uw VZW nog niet werden aangepast, wacht u dus best niet te lang om in actie te schieten. Wenst u hulp? Wij maken dit graag voor u in orde.
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Het kan gebeuren dat u op eenzelfde traject kort na elkaar meermaals wordt geflitst wegens te hoge snelheid.In principe ontvangt u dan voor elke overtreding afzonderlijk een minnelijke schikking.Indien u de minnelijke schikkingen niet betaalt, is de kans groot dat u gedagvaard zal worden voor de politierechtbank.Soms kan dit in uw voordeel zijn, omdat in bepaalde gevallen "eenheid van opzet" gepleit kan worden wanneer de overtredingen zeer kort na elkaar werden begaan op hetzelfde traject.Indien Flörsheim Am Main, Rhein Main Gebiet, Telescope, Groot, App, Red Cross, Environment, Tips, Forest School
Het kan gebeuren dat u op eenzelfde traject kort na elkaar meermaals wordt geflitst wegens te hoge snelheid.In principe ontvangt u dan voor elke overtreding afzonderlijk een minnelijke schikking.Indien u de minnelijke schikkingen niet betaalt, is de kans groot dat u gedagvaard zal worden voor de politierechtbank.Soms kan dit in uw voordeel zijn, omdat in bepaalde gevallen "eenheid van opzet" gepleit kan worden wanneer de overtredingen zeer kort na elkaar werden begaan op hetzelfde traject.Indien
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Eerder deze maand heeft de overheid de oprichting aangekondigd van een nieuwe geautomatiseerde uitwisseling tussen de FOD Justitie en de FOD Financiën, om de invordering van verkeersboetes te vereenvoudigen.De bedoeling is dat (zelfs oude) verkeersboetes  veel sneller ingevorderd kunnen worden. In geval van een onbetaalde boete stuurt de procureur des Konings de overtreder een nieuw betalingsbevel. Deze nieuwe aanmaning zal dwingender zijn met:een verhoging van 35% van het oorspronkeli Bad Credit Credit Cards, Chase Credit, Credit Card Fraud, Paying Off Credit Cards, Business Credit Cards, Credit Card Numbers, Good Credit, Credit Score, Credit Union
Eerder deze maand heeft de overheid de oprichting aangekondigd van een nieuwe geautomatiseerde uitwisseling tussen de FOD Justitie en de FOD Financiën, om de invordering van verkeersboetes te vereenvoudigen.De bedoeling is dat (zelfs oude) verkeersboetes veel sneller ingevorderd kunnen worden. In geval van een onbetaalde boete stuurt de procureur des Konings de overtreder een nieuw betalingsbevel. Deze nieuwe aanmaning zal dwingender zijn met:een verhoging van 35% van het oorspronkeli
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
U rijdt met een voertuig dat niet uw eigendom is.Bij een controle blijkt dat het voertuig niet verzekerd is en geen geldig keuringsbewijs heeft.Is enkel de eigenaar van het voertuig strafbaar of ook de bestuurder ?In een Arrest van het Hof van Cassatie van 22 juni 2021 werd geoordeeld dat de bestuurder enkel strafbaar is indien deze ook effectief op de hoogte was van het feit dat het voertuig niet verzekerd was (het volstaat hierbij niet dat de bestuurder dit kon weten).Rijden zonder geldig keur Injury Attorney, Accident Attorney, Injury Lawyer, Automobile, Scrap Car, Distracted Driving, Drunk Driving, Best Car Insurance, Insurance Money
U rijdt met een voertuig dat niet uw eigendom is.Bij een controle blijkt dat het voertuig niet verzekerd is en geen geldig keuringsbewijs heeft.Is enkel de eigenaar van het voertuig strafbaar of ook de bestuurder ?In een Arrest van het Hof van Cassatie van 22 juni 2021 werd geoordeeld dat de bestuurder enkel strafbaar is indien deze ook effectief op de hoogte was van het feit dat het voertuig niet verzekerd was (het volstaat hierbij niet dat de bestuurder dit kon weten).Rijden zonder geldig keur
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Elke ouder krijgt een vermindering op de onroerende voorheffing indien hij/zij minstens 2 kinderen ten laste heeft die bij hem/haar zijn ingeschreven en die in aanmerking komen voor gezinsbijslag. Wanneer ouders uit elkaar gaan, zal enkel de ouder bij wie de kinderen gedomicilieerd zijn nog verder genieten van deze vermindering. Het Grondwettelijk Hof heeft in juni 2022 geoordeeld dat deze regelgeving discriminerend is, bijvoorbeeld wanneer de kinderen evenveel verblijven bij elke ouder (co-oude Divorce Lawyers, Cultural Experience, Family Law, Cairo Egypt, Make A Donation, Graphic Illustration, Illustrations, Law Firm, Division
Elke ouder krijgt een vermindering op de onroerende voorheffing indien hij/zij minstens 2 kinderen ten laste heeft die bij hem/haar zijn ingeschreven en die in aanmerking komen voor gezinsbijslag. Wanneer ouders uit elkaar gaan, zal enkel de ouder bij wie de kinderen gedomicilieerd zijn nog verder genieten van deze vermindering. Het Grondwettelijk Hof heeft in juni 2022 geoordeeld dat deze regelgeving discriminerend is, bijvoorbeeld wanneer de kinderen evenveel verblijven bij elke ouder (co-oude
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Het komt geregeld voor dat een echtgenoot tijdens het huwelijk gelden die hij/zij heeft geërfd overmaakt op een gezamenlijke rekening waarop ook gemeenschappelijk geld staat.De betreffende echtgenoot gaat er vaak van uit dat de gelden toch zijn eigen gelden blijven, aangezien het erfgelden zijn. Zo eenvoudig is het echter niet.Bij gehuwden is het niet degene op wiens naam de bankrekening staat die automatisch eigenaar is van de gelden, maar is het het huwelijksvermogensstelsel dat bepaalt wie ei Credit Card Hacks, Best Credit Cards, Good Credit Score, Improve Your Credit Score, Personal Loans, Personal Finance, Service Public, Customer Service, Fico Score
Het komt geregeld voor dat een echtgenoot tijdens het huwelijk gelden die hij/zij heeft geërfd overmaakt op een gezamenlijke rekening waarop ook gemeenschappelijk geld staat.De betreffende echtgenoot gaat er vaak van uit dat de gelden toch zijn eigen gelden blijven, aangezien het erfgelden zijn. Zo eenvoudig is het echter niet.Bij gehuwden is het niet degene op wiens naam de bankrekening staat die automatisch eigenaar is van de gelden, maar is het het huwelijksvermogensstelsel dat bepaalt wie ei
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Dagelijks krijgen vrouwen te maken met geweld. Fysiek, mentaal, online. In België, maar ook ver over onze landsgrenzen. We kijken met lede ogen toe hoe de rechten van de vrouw geschonden worden, binnen huiskamers of door regimes zoals vandaag in Iran. Op deze Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen 2022 verzetten wij ons als advocaten nadrukkelijk tegen dit geweld. Vandaag, maar ook in de toekomst. Stop geweld tegen vrouwen! Bekijk de video:Advocatuur zegt: geen geweld teg Leaving An Abusive Relationship, Rebound Relationship, Relationships Are Hard, First Boyfriend, To My Parents, Finding Happiness, Social Engagement, Counsellor, Under Pressure
Dagelijks krijgen vrouwen te maken met geweld. Fysiek, mentaal, online. In België, maar ook ver over onze landsgrenzen. We kijken met lede ogen toe hoe de rechten van de vrouw geschonden worden, binnen huiskamers of door regimes zoals vandaag in Iran. Op deze Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen 2022 verzetten wij ons als advocaten nadrukkelijk tegen dit geweld. Vandaag, maar ook in de toekomst. Stop geweld tegen vrouwen! Bekijk de video:Advocatuur zegt: geen geweld teg
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
De bijzondere aansprakelijkheid van architect en aannemer voor ernstige gebreken die de stevigheid van het gebouw of van een van zijn hoofdbestanddelen aantasten of in gevaar brengen is wettelijk verankerd en raakt de openbare orde.Deze aansprakelijkheid kan bijgevolg contractueel niet worden uitgesloten of beperkt.Een beding tot beperking van deze aansprakelijkheid dat ertoe strekt, in geval van samenlopende fouten van architect en aannemer, hun aansprakelijkheid te beperken tot hun aandeel in Jean Piaget, Developmental Disabilities, Developmental Milestones, Autism Spectrum Disorder, Educational Toys For Kids, Reggio Emilia, Neuroscience, Speech Therapy, Early Childhood
De bijzondere aansprakelijkheid van architect en aannemer voor ernstige gebreken die de stevigheid van het gebouw of van een van zijn hoofdbestanddelen aantasten of in gevaar brengen is wettelijk verankerd en raakt de openbare orde.Deze aansprakelijkheid kan bijgevolg contractueel niet worden uitgesloten of beperkt.Een beding tot beperking van deze aansprakelijkheid dat ertoe strekt, in geval van samenlopende fouten van architect en aannemer, hun aansprakelijkheid te beperken tot hun aandeel in
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Sinds kort is het mogelijk om eenvoudig online een afbetalingsplan aan te vragen voor verkeersboetes tot € 3.000.Zowel burgers als ondernemingen kunnen een aanvraag tot afbetaling indienen via de website van de FOD Justitie: JustOnWebjustonweb.beOp die manier kan de betaling worden gespreid over maximum 6 maanden, waarbij u zelf de maandelijkse vervaldag kiest en zelf het bedrag kiest. Er staat geen minimum op en er worden geen interesten aangerekend. Het afbetalingsplan wordt automati Best Security Cameras, Hd Security Camera, Security Surveillance, Security Alarm, Surveillance System, Mobile Security, Event Security, Security Companies, Security Service
Sinds kort is het mogelijk om eenvoudig online een afbetalingsplan aan te vragen voor verkeersboetes tot € 3.000.Zowel burgers als ondernemingen kunnen een aanvraag tot afbetaling indienen via de website van de FOD Justitie: JustOnWebjustonweb.beOp die manier kan de betaling worden gespreid over maximum 6 maanden, waarbij u zelf de maandelijkse vervaldag kiest en zelf het bedrag kiest. Er staat geen minimum op en er worden geen interesten aangerekend. Het afbetalingsplan wordt automati
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Morgen (1 oktober) worden enkele wijzigingen in de Wegcode doorgevoerd.Op plaatsen waar er geen fiets- of voetpad is voorzien kunnen steden of gemeenten de rijbaan opdelen in drie banen : de uiterste banen zijn voorzien voor zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers), de middenbaan moet gedeeld worden door gemotoriseerd vervoer. Enkel wanneer voertuigen elkaar kruisen mag gebruikt gemaakt worden van de zijbanen. Elektrische voertuigen (en plug-in hybrides) mogen voortaan enkel parkeren op E Bike Test, Garage Velo, Best Road Bike, Recumbent Bike Workout, Bike Lane, Bicyclist, Road Safety, Parcs
Morgen (1 oktober) worden enkele wijzigingen in de Wegcode doorgevoerd.Op plaatsen waar er geen fiets- of voetpad is voorzien kunnen steden of gemeenten de rijbaan opdelen in drie banen : de uiterste banen zijn voorzien voor zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers), de middenbaan moet gedeeld worden door gemotoriseerd vervoer. Enkel wanneer voertuigen elkaar kruisen mag gebruikt gemaakt worden van de zijbanen. Elektrische voertuigen (en plug-in hybrides) mogen voortaan enkel parkeren op
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Op wiens naam een bankrekening staat, bepaalt niet per definitie aan wie de gelden van deze rekening toebehoren.Om te bepalen van wie de gelden eigendom zijn, dient in de eerste plaats te worden gekeken naar het huwelijksvermogensstelsel.Indien er gehuwd is met een gemeenschapsstelsel of zonder huwelijkscontract, geldt er een vermoeden dat de gelden gemeenschappelijk zijn.Indien er gehuwd is met scheiding van goederen daarentegen, wordt vermoed dat de gelden toebehoren aan de echtgenoot op wiens Credit Card Companies, Visa Mastercard, Post Bank, Credit Card Account, Credit Rating, Check And Balance, Credit Cards
Op wiens naam een bankrekening staat, bepaalt niet per definitie aan wie de gelden van deze rekening toebehoren.Om te bepalen van wie de gelden eigendom zijn, dient in de eerste plaats te worden gekeken naar het huwelijksvermogensstelsel.Indien er gehuwd is met een gemeenschapsstelsel of zonder huwelijkscontract, geldt er een vermoeden dat de gelden gemeenschappelijk zijn.Indien er gehuwd is met scheiding van goederen daarentegen, wordt vermoed dat de gelden toebehoren aan de echtgenoot op wiens
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Wanneer een verkeersovertreding werd begaan met een bedrijfsvoertuig en de bestuurder van het voertuig bij de vaststelling van de overtreding niet werd geïdentificeerd, is de rechtspersoon op wiens naam het voertuig is ingeschreven wettelijk verplicht de identiteit van de bestuurder mee te delen.Ontvangt u als werkgever dus een proces-verbaal waarin een verkeersovertreding werd vastgesteld begaan door uw werknemer met het bedrijfsvoertuig dan vergeet u best niet het inlichtingenformulier ingevul
Wanneer een verkeersovertreding werd begaan met een bedrijfsvoertuig en de bestuurder van het voertuig bij de vaststelling van de overtreding niet werd geïdentificeerd, is de rechtspersoon op wiens naam het voertuig is ingeschreven wettelijk verplicht de identiteit van de bestuurder mee te delen.Ontvangt u als werkgever dus een proces-verbaal waarin een verkeersovertreding werd vastgesteld begaan door uw werknemer met het bedrijfsvoertuig dan vergeet u best niet het inlichtingenformulier ingevul
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Een aannemer voert werken bij u uit maar u bent niet tevreden over de kwaliteit van de werken en/of de gebruikte materialen.U kan de aannemer hiervoor aansprakelijk stellen op basis van de gesloten (mondelinge of schriftelijke) aannemingsovereenkomst.Hetgeen velen evenwel niet weten is dat u, indien de aannemer tevens materialen heeft aangekocht en geleverd, ook de fabrikant van deze materialen kan aanspreken (hoewel u met deze fabrikant geen rechtstreekse contractuele band heeft).De aannemer is Construction Cleaning, Commercial Construction, New Home Construction, Construction Services, Construction Process, Fire Pit Swings, News Logo, Wholesale Real Estate, Ikea Bookcase
Een aannemer voert werken bij u uit maar u bent niet tevreden over de kwaliteit van de werken en/of de gebruikte materialen.U kan de aannemer hiervoor aansprakelijk stellen op basis van de gesloten (mondelinge of schriftelijke) aannemingsovereenkomst.Hetgeen velen evenwel niet weten is dat u, indien de aannemer tevens materialen heeft aangekocht en geleverd, ook de fabrikant van deze materialen kan aanspreken (hoewel u met deze fabrikant geen rechtstreekse contractuele band heeft).De aannemer is
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Ten gevolge van personeelstekort en geplande stakingen schrappen luchtvaartmaatschappijen (o.a. Brussels Airlines en KLM) vluchten tijdens de zomermaanden.De getroffen reizigers blijven niet alleen achter met frustraties maar ook met heel wat vragen, zoals kan mijn reis nog doorgaan, krijg ik het geld van mijn ticket terug, wordt mijn ticket omgeboekt, ...Juridisch gezien dient een belangrijk onderscheid gemaakt te worden tussen een vlucht die deel uitmaakt van een pakketreis (bijv. je hebt zowe Departures, Madrid, Tokyo, Tokyo Japan
Ten gevolge van personeelstekort en geplande stakingen schrappen luchtvaartmaatschappijen (o.a. Brussels Airlines en KLM) vluchten tijdens de zomermaanden.De getroffen reizigers blijven niet alleen achter met frustraties maar ook met heel wat vragen, zoals kan mijn reis nog doorgaan, krijg ik het geld van mijn ticket terug, wordt mijn ticket omgeboekt, ...Juridisch gezien dient een belangrijk onderscheid gemaakt te worden tussen een vlucht die deel uitmaakt van een pakketreis (bijv. je hebt zowe
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Wanneer er sprake is van een zware alcoholintoxicatie (vanaf 0,78 mg/l  uitgeademde alveolaire lucht ofwel 1,8 promille) is de Politierechter wettelijk verplicht een alcoholslot op te leggen.De rechter kan enkel van deze verplichting afwijken indien op expliciete wijze wordt gemotiveerd waarom hij beslist dit niet te doen (o.a. rekening houdende met het gunstig strafrechtelijk verleden van de beklaagde, het uitzonderlijk karakter van de feiten, de concrete feitelijke omstandigheden en de pe Bree, Personal Care, Beauty, Criminal Law, Self Care, Personal Hygiene, Beauty Illustration
Wanneer er sprake is van een zware alcoholintoxicatie (vanaf 0,78 mg/l uitgeademde alveolaire lucht ofwel 1,8 promille) is de Politierechter wettelijk verplicht een alcoholslot op te leggen.De rechter kan enkel van deze verplichting afwijken indien op expliciete wijze wordt gemotiveerd waarom hij beslist dit niet te doen (o.a. rekening houdende met het gunstig strafrechtelijk verleden van de beklaagde, het uitzonderlijk karakter van de feiten, de concrete feitelijke omstandigheden en de pe
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Vanaf 1 juni 2022 is het seksueel strafrecht grondig hervormd. Een modernisering drong zich meer dan ooit op.Er komt meer duidelijkheid.De toestemming staat centraal en wordt duidelijk omschreven (vanaf het ogenblik dat de toestemming ontbreekt is er sprake van een misdrijf en de toestemming kan worden ingetrokken - je mag dus eerst ja zeggen en tien minuten nee en zwijgen betekent niet toestemmen).Een 16 - jarige kunnen geen toestemming geven.De definitie van verkrachting wordt aangepast en de I Hate You, Love You So Much, Negative Thoughts, Positive Thoughts, Der Richter, Y Words, Yes Man, Molestation, Victim Blaming
Vanaf 1 juni 2022 is het seksueel strafrecht grondig hervormd. Een modernisering drong zich meer dan ooit op.Er komt meer duidelijkheid.De toestemming staat centraal en wordt duidelijk omschreven (vanaf het ogenblik dat de toestemming ontbreekt is er sprake van een misdrijf en de toestemming kan worden ingetrokken - je mag dus eerst ja zeggen en tien minuten nee en zwijgen betekent niet toestemmen).Een 16 - jarige kunnen geen toestemming geven.De definitie van verkrachting wordt aangepast en de
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Op 5 mei 2022 is een wet aangenomen waarin aanvullende regels worden bepaald voor het gebruik van gemotoriseerde toestellen zoals elektrische steps.Zo is de minimumleeftijd voor het gebruik ervan vastgelegd op 16 jaar, behalve in bijvoorbeeld woonwijken, speelstraten en voetgangerszones. Verder mag het toestel door slechts één persoon worden gebruikt. Het zal dus niet langer toegelaten zijn om met 2 personen samen op één step te staan. Ten slotte wordt het verboden om gemotoriseerde vo Tile Tracker, Electric Scooter, Glasgow, Outdoor Power Equipment, Step, Traditional, Car, 5 Mei, Entryway
Op 5 mei 2022 is een wet aangenomen waarin aanvullende regels worden bepaald voor het gebruik van gemotoriseerde toestellen zoals elektrische steps.Zo is de minimumleeftijd voor het gebruik ervan vastgelegd op 16 jaar, behalve in bijvoorbeeld woonwijken, speelstraten en voetgangerszones. Verder mag het toestel door slechts één persoon worden gebruikt. Het zal dus niet langer toegelaten zijn om met 2 personen samen op één step te staan. Ten slotte wordt het verboden om gemotoriseerde vo
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Op verkopen aan consumenten zijn vanaf 1 juni 2022 nieuwe regels van toepassing rond de garantie.De wettelijke garantietermijn blijft twee jaar, op dit punt wijzigt er niets.Volgens de nieuwe wet zal de consument gedurende twee jaar zijn garantie kunnen inroepen waarbij wordt vermoed dat het gebrek reeds aanwezig was bij de levering (nu geldt dit vermoeden slechts de eerste zes maanden na levering).Wat er ook verandert, is dat de consument zijn verkoper/leverancier op de hoogte moet brengen van Buy Watches, Rolex Watches, Jaeger Lecoultre Watches, Rolex Datejust Ii, Luxury Watches For Men, Mens Luxury, Rolex Models, Watch Industry, Watch Collection
Op verkopen aan consumenten zijn vanaf 1 juni 2022 nieuwe regels van toepassing rond de garantie.De wettelijke garantietermijn blijft twee jaar, op dit punt wijzigt er niets.Volgens de nieuwe wet zal de consument gedurende twee jaar zijn garantie kunnen inroepen waarbij wordt vermoed dat het gebrek reeds aanwezig was bij de levering (nu geldt dit vermoeden slechts de eerste zes maanden na levering).Wat er ook verandert, is dat de consument zijn verkoper/leverancier op de hoogte moet brengen van
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Wanneer feitelijke samenwonende partners samen een gebouw oprichten op de grond van een van hen kan in principe de eigenaar van de grond, gelet op de regels inzake onroerende natrekking, ook als eigenaar van het gebouw beschouwd worden.Evenwel heeft het Hof van Cassatie in haar Arrest dd. 27/10/2020 geoordeeld dat, naar gelang de omstandigheden, kan worden aangenomen dat de partner die eigenaar is van de grond stilzwijgend afstand van natrekking heeft gedaan zodat beide partners in onverdeeldhei Www Image, Scaffold Poles, Scaffolding Materials, Facade, Temporary Structures, Grandes Surfaces, Le Prix, Wall Bar, Italia
Wanneer feitelijke samenwonende partners samen een gebouw oprichten op de grond van een van hen kan in principe de eigenaar van de grond, gelet op de regels inzake onroerende natrekking, ook als eigenaar van het gebouw beschouwd worden.Evenwel heeft het Hof van Cassatie in haar Arrest dd. 27/10/2020 geoordeeld dat, naar gelang de omstandigheden, kan worden aangenomen dat de partner die eigenaar is van de grond stilzwijgend afstand van natrekking heeft gedaan zodat beide partners in onverdeeldhei
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Uit onderzoek blijkt dat momenteel ruim 10% van de facturen van Limburgse bedrijven pas 90 dagen na de vervaldatum of zelfs helemaal niet wordt betaald.Het spreekt voor zich dat laattijdige betalingen liquiditeitsproblemen veroorzaken.De wet die ondernemers beschermt tegen handelspartners die hun facturen te laat betalen, is sinds februari 2022 verstrengd. Volgens deze wet is op elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet (volledig) is betaald, zonder voorafgaande aanmaning een wettelijk bepaal Invoicing Software, Online Invoicing, Cloud Computing, Analyse Pestel, Bingo, Slogan, Swot, Micro Entrepreneur, Bill Organization
Uit onderzoek blijkt dat momenteel ruim 10% van de facturen van Limburgse bedrijven pas 90 dagen na de vervaldatum of zelfs helemaal niet wordt betaald.Het spreekt voor zich dat laattijdige betalingen liquiditeitsproblemen veroorzaken.De wet die ondernemers beschermt tegen handelspartners die hun facturen te laat betalen, is sinds februari 2022 verstrengd. Volgens deze wet is op elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet (volledig) is betaald, zonder voorafgaande aanmaning een wettelijk bepaal
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Een handelshuurovereenkomst heeft een wettelijke minimumduur van 9 jaar.In bepaalde gevallen is dit te lang en wensen zowel de verhuurder als de huurder een kortere termijn overeen te komen.Een mogelijke oplossing is gelegen in het pop-up decreet dat handelaars/ondernemingen toelaat om handelshuurovereenkomsten te sluiten voor een duur van maximaal 1 jaar.Na het verstrijken van de afgesproken termijn (van maximaal 1 jaar) kan de overeenkomst enkel worden verlengd indien de verhuurder daarmee akk Coffee Shop Menu, Best Coffee Shop, Coffee Cafe, Coffee Shops, Coffee Lovers, Drink Coffee, Buy Coffee, Small Restaurant Design, Food Trucks
Een handelshuurovereenkomst heeft een wettelijke minimumduur van 9 jaar.In bepaalde gevallen is dit te lang en wensen zowel de verhuurder als de huurder een kortere termijn overeen te komen.Een mogelijke oplossing is gelegen in het pop-up decreet dat handelaars/ondernemingen toelaat om handelshuurovereenkomsten te sluiten voor een duur van maximaal 1 jaar.Na het verstrijken van de afgesproken termijn (van maximaal 1 jaar) kan de overeenkomst enkel worden verlengd indien de verhuurder daarmee akk
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Inzake woninghuur neemt de opzeggingstermijn, in alle gevallen waarin een opzegging te allen tijden kan worden gedaan, een aanvang de eerste dag van de maand die volgt op de maand tijdens dewelke de opzegging wordt gedaan.Het begrip 'maand' verwijst niet naar de kalendermaand maar naar de contractueel bepaalde huurmaand.Wanneer dus bijvoorbeeld de huur, volgens het huurcontract, een aanvang neemt op de 15de van de maand dan zal een opzegging gedaan de 14de niet ingaan op de 1ste van de volgende Mortgage Payment, Mortgage Rates, Mortgage Loans, Mortgage Tips, Mortgage Calculator, Mortgage Process, Mortgage Assistance, Mortgage Help, Mortgage Free
Inzake woninghuur neemt de opzeggingstermijn, in alle gevallen waarin een opzegging te allen tijden kan worden gedaan, een aanvang de eerste dag van de maand die volgt op de maand tijdens dewelke de opzegging wordt gedaan.Het begrip 'maand' verwijst niet naar de kalendermaand maar naar de contractueel bepaalde huurmaand.Wanneer dus bijvoorbeeld de huur, volgens het huurcontract, een aanvang neemt op de 15de van de maand dan zal een opzegging gedaan de 14de niet ingaan op de 1ste van de volgende
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Corona, de hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne, de blokkage van het Suezkanaal .... Dit alles heeft de grondstofprijzen fors doen stijgen (en deze stijgen nog steeds dag na dag) waardoor de markt onvoorspelbaar is.Logischerwijze willen leveranciers de stijgende kosten doorrekenen aan hun klanten, maar kan dit zomaar in lopende contracten ?Wanneer in het contract (of in de algemene voorwaarden) een prijsaanpassingsclausule of een prijsherzieningsclausule is opgenomen kan de leverancier éénz Shipping Container Rental, Shipping Containers For Sale, Tesla, Admiralty Law, Pis Pasep, International Waters, Supply Chain Management, Exports, China Travel
Corona, de hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne, de blokkage van het Suezkanaal .... Dit alles heeft de grondstofprijzen fors doen stijgen (en deze stijgen nog steeds dag na dag) waardoor de markt onvoorspelbaar is.Logischerwijze willen leveranciers de stijgende kosten doorrekenen aan hun klanten, maar kan dit zomaar in lopende contracten ?Wanneer in het contract (of in de algemene voorwaarden) een prijsaanpassingsclausule of een prijsherzieningsclausule is opgenomen kan de leverancier éénz
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Vanaf donderdag 3 maart wordt de boete voor gsm-gebruik achter het stuur verhoogd tot 174 euro.Bovendien wordt het toepassingsgebied uitgebreid naar andere mobiele elektronische apparaten (zoals tablets, e-readers, enz.). Ook deze mogen voortaan enkel nog gebruikt worden als ze in een houder zitten.Inbreuken zullen worden vastgesteld door politieagenten maar ook door ANPR-camera's. Online Trading, Day Trading, Money Trading, Stock Trading, Buy Bitcoin, Bitcoin Price, How To Get Rich, How To Become, Investment Bank
Vanaf donderdag 3 maart wordt de boete voor gsm-gebruik achter het stuur verhoogd tot 174 euro.Bovendien wordt het toepassingsgebied uitgebreid naar andere mobiele elektronische apparaten (zoals tablets, e-readers, enz.). Ook deze mogen voortaan enkel nog gebruikt worden als ze in een houder zitten.Inbreuken zullen worden vastgesteld door politieagenten maar ook door ANPR-camera's.
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten
Volgens de huidige wettelijke bepalingen geniet u als consument bij de aankoop van een tweedehandsvoertuig bij een professionele verkoper over een garantietermijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering van het voertuig.De verkoper kan evenwel in de overeenkomst deze termijn beperken tot één jaar.Zoals bij nieuwe voertuigen zal ook bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen de verkoopovereenkomst een aantal verplichte vermeldingen moeten bevatten, o.a. :een voldoende gedetailleerde beschrijving Sell Used Car, Buy Used Cars, Used Rv, Sell Car, Toyota Prius, Used Cars Online, Lemon Law, Cars
Volgens de huidige wettelijke bepalingen geniet u als consument bij de aankoop van een tweedehandsvoertuig bij een professionele verkoper over een garantietermijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering van het voertuig.De verkoper kan evenwel in de overeenkomst deze termijn beperken tot één jaar.Zoals bij nieuwe voertuigen zal ook bij de verkoop van tweedehandsvoertuigen de verkoopovereenkomst een aantal verplichte vermeldingen moeten bevatten, o.a. :een voldoende gedetailleerde beschrijving
Paesen Neyens Advocaten
Paesen Neyens Advocaten