Paesen Neyens Advocaten Pinbord

Collection by Paesen Neyens Advocaten

50 
Pins

Het advocatenkantoor stelt de belangen van de individuele cliënt centraal en streeft steeds naar concrete, praktische dienstverlening

Paesen Neyens Advocaten
Music for Life - ook wij steunen ! North Face Logo, The North Face, Logos, Logo

Music for Life - ook wij steunen !

Music for Life - ook wij steunen !

Kraken eindelijk strafbaar gesteld Kraken

Kraken eindelijk strafbaar gesteld

De wet die kraken strafbaar stelt werd zopas gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is op 16 november van kracht geworden. C...

Lot van huurovereenkomst bij overlijden van huurder of verhuurder Van, Drop Earrings, Drop Earring, Vans, Vans Outfit

Lot van huurovereenkomst bij overlijden van huurder of verhuurder

Het ontwerp van het Vlaamse Huurdecreet voert een aantal belangrijke wijzigingen in m.b.t. de verhuring van “een voor bewoning bestemd...

  Playing Cards, Medium, Playing Card Games, Game Cards, Playing Card, Medium Long Hairstyles

Vernieuwing van het erf- en schenkingsrecht

In België kunnen ouders hun kinderen niet onterven. Een deel van de erfenis, het reservataire deel, moet verplicht terechtkomen bij de erfgenamen in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen,…). De rest van het vermogen, het beschikbare deel, kan de erflater nalaten aan wie hij maar wil. Tot nu hing die wettelijke reserve af van het aantal kinderen: hoe meer kinderen, hoe kleiner het beschikbare deel. In het nieuwe erfrecht is het reservataire deel voor de kinderen beperkt tot de helft van de…

  Cards, How To Make, Things To Sell, Medium, Hello October, Last Working Day Mail, October 1, Birth Month, Hello Autumn

Wat verandert er vanaf 1 oktober?

Voorlopig rijbewijs Vanaf 1 oktober moet je minstens negen maanden oefenen vooraleer je een rijexamen mag afleggen, en wie zoon of dochter wil leren rijden, moet voortaan ook drie uur naar de les. Personen die vanaf 1 oktober 2017 hun voorlopig rijbewijs aanvragen, zullen bovendien een terugkommoment moeten volgen na het behalen van het definitief rijbewijs. Rijbewijs dronken fietsers Rechters zijn met ingang van 1 oktober 2017 niet meer verplicht het autorijbewijs van dronken fietsers in te…

Almost a quarter more UK start-ups in 2014 Start Ups, Ideas Emprendedoras, Whole Life Insurance, Sales Jobs, Job Interview Tips, Interview Questions, Business Intelligence, Business Professional, Influencer Marketing

Betaalt de rechtsbijstandverzekering de kosten van uw advocaat?

Naar schatting de helft van de bevolking heeft de voorbije tien jaar een advocaat onder de arm genomen. Wat veel mensen evenwel niet weten is dat in veel gevallen de volledige kosten van een advocaat alsook de gerechtskosten betaald worden door de rechtsbijstandverzekering. Het doel van een rechtsbijstandverzekering is niet de schade die u heeft geleden of veroorzaakt te vergoeden maar is de kosten van verdediging (advocatenkosten) en de gerechtskosten (inclusief kosten expert) ten laste te…

Looking for a new appartment can be very difficult for prostitutes, because of the constant discrimination of agencies and landlords. Western Names, Mystery Shopper, Dutch People, Red Light District, The Hague, Property For Rent, Make A Donation, Being A Landlord, Van

Nieuwe regels woninghuur op komst

Zeer recent heeft de Vlaamse Regering een voorontwerp van Vlaams Huurdecreet goedgekeurd. Eén van de voornaamste wijzigingen ter bescherming van de verhuurder is dat de huurwaarborg wordt verhoogd van 2 naar 3 maanden. Maar ook aan de huurder die deze verhoogde waarborg moet betalen werd gedacht: zo komt er een renteloze, anonieme huurwaarborgregeling omdat is gebleken dat heel wat verhuurders een waarborg weigeren die afkomstig is van het OCMW. Ten slotte dienen er, als het voorontwerp de…

  Medium, Medium Long Hairstyles

IS UW ONDERNEMING WEL INGESCHREVEN VOOR DE ACTIVITEITEN DIE  ZIJ UITVOERT ?

De wet bepaalt dat iedere onderneming bij haar oprichting een omschrijving moet geven van haar economische activiteiten die zij wenst uit te voeren. Deze inschrijving wordt opgenomen in de zogenaamde “Kruispuntbank der ondernemingen” of kortweg KBO. Soms gebeurt het wel eens dat ondernemingen op termijn ook andere activiteiten uitvoeren dan waarvoor zij eerst waren ingeschreven of dat zij toch niet correct ingeschreven zijn voor sommige van hun specifieke activiteiten. Deze niet-correcte…

  Van, Medium, Vans, Medium Long Hairstyles, Vans Outfit

Binnenkort automatische kwijtschelding schulden voor failliete eenmanszaak

Eenmanszaken die over de kop gaan, krijgen weldra automatisch een kwijtschelding van hun restschulden. Restschulden zijn de bedragen die de gefailleerde schuldenaar nog moet betalen aan zijn schuldeisers, nadat de curator de goederen van de gefailleerde heeft verkocht en de opbrengst heeft aangewend om de schuldeisers terug te betalen. Het enige dat de gefailleerde moet doen om de kwijtschelding te krijgen, is een aanvraag daartoe indienen bij de rechtbank binnen de drie maanden na de…

 travel nursing tips . travel nursing with family . Online Nursing Programs, Lpn Programs, Certificate Programs, Travel Nursing, Nursing Tips, Nursing Major, Fries, Contract Management, Business Management

Mondelinge huurovereenkomsten ?

Meestal ondertekenen huurder en verhuurder een schriftelijk huurcontract vóór aanvang van de huur. Dit biedt natuurlijk de meeste zekerheid voor huurder én verhuurder en is bovendien voor woninghuurovereenkomsten verplicht sinds 2007. Werd geen schriftelijk huurcontract opgesteld of werd het huurcontract niet ondertekend dan betekent dit niet noodzakelijk dat de huur nietig is. In principe dient deze overeenkomst te worden beschouwd als een mondelinge huurovereenkomst die onderworpen is aan…

Istikhara for Marriage and Divorce. Broken Marriage, Marriage Life, Marriage Advice, Love And Marriage, Relationship Advice, Relationships, Marriage Goals, Divorce Attorney, Divorce Lawyers

Ik wil scheiden : wat nu?

Wanneer het samenleven met de echtgenoot of echtgenote niet meer mogelijk is, worden mensen geconfronteerd met de vraag : wat nu? Wat met onze kinderen? Wat met onze woning? Hoe vinden we een oplossing voor deze problemen? Via een gerechtelijke procedure kunnen zogenaamde “voorlopige” maatregelen worden gevraagd, dit in afwachting tot de echtscheiding rond is. Zoals wie er bijvoorbeeld voorlopig in de gezinswoning mag blijven, wie voorlopig de hypotheek verder moet afbetalen,,… Er zijn ook…

  Hoe, Math Equations, Medium, Medium Long Hairstyles

Onbetaalde facturen: hoe invorderen?

De invordering van onbetwiste facturen tussen ondernemingen is sedert enkele maanden heel wat makkelijker geworden. De wetgever heeft ervoor geopteerd om een nieuwe procedure te ontwikkelen die moet toelaten om onbetwiste schulden in te vorderen zonder dat men langs de rechter moet passeren. Schulden zullen geïnd kunnen worden door een eenvoudige ingebrekestelling en daaropvolgend PV van gerechtsdeurwaarder, waarna desnoods beslag kan worden gelegd. Het invorderen van onbetwiste geldschulden…

  Hoe, Math Equations, Medium, Medium Long Hairstyles

Onbetaalde facturen: hoe invorderen?

De invordering van onbetwiste facturen tussen ondernemingen is sedert enkele maanden heel wat makkelijker geworden. De wetgever heeft ervoor geopteerd om een nieuwe procedure te ontwikkelen die moet toelaten om onbetwiste schulden in te vorderen zonder dat men langs de rechter moet passeren. Schulden zullen geïnd kunnen worden door een eenvoudige ingebrekestelling en daaropvolgend PV van gerechtsdeurwaarder, waarna desnoods beslag kan worden gelegd. Het invorderen van onbetwiste geldschulden…

What are financing home loans? financing home loans, as the name suggests, are those mortgage loans that finance the entir. Lei Do Inquilinato, Inmobiliaria Ideas, Assurance Habitation, Interest Only Mortgage, Interest Rates, Down Payment, Locksmith Services, Auto Locksmith, Real Estate Tips

Verkoop onroerend goed via e-mail

In een recent arrest heeft het Hof van Beroep te Antwerpen geoordeeld dat de verkoop van een onroerend goed niet kan worden aangetoond door e-mailverkeer tussen de verkoper, de koper en de vastgoedmakelaar. Meer nog, de e-mails kunnen zelfs niet gebruikt worden als een begin van bewijs om aan te tonen dat er een overeenstemming was over het onroerend goed zelf en de prijs hiervan. Dit in tegenstelling tot een vroegere uitspraak van het Hof van Beroep te Gent, dat oordeelde dat een…

The term "building brand awareness" isn't a catch-all justification for wasteful marketing spending. Read these tips for a better brand awareness strategy. Life Insurance For Seniors, Buy Life Insurance Online, Term Life Insurance, Engineering Consulting, Consulting Firms, Start Up Business, Seo Services, Business Marketing, A Team

Betaalt de rechtsbijstandverzekering de kosten van uw advocaat?

Naar schatting de helft van de bevolking heeft de voorbije tien jaar een advocaat onder de arm genomen. Wat veel mensen evenwel niet weten is dat in veel gevallen de volledige kosten van een advocaat alsook de gerechtskosten betaald worden door de rechtsbijstandverzekering. Het doel van een rechtsbijstandverzekering is niet de schade die u heeft geleden of veroorzaakt te vergoeden maar is de kosten van verdediging (advocatenkosten) en de gerechtskosten (inclusief kosten expert) ten laste te…

  Juni, Golf Clubs, Campaign, Sports, Medium, Hs Sports, Sport, Medium Long Hairstyles

Rijopleiding strenger vanaf 1 juni 2017

De Vlaamse regering heeft beslist om de rijopleiding te verstrengen vanaf 1 juni 2017, dit zowel voor het theoretische als voor het praktische luik. Met betrekking tot het theoretische luik zal er een onderscheid gemaakt worden tussen zware en lichte fouten. Bij het maken van twee zware fouten zal men sowieso niet geslaagd zijn. Met betrekking tot het praktische luik zal er een gevaarherkenningstest worden ingevoerd waarbij men via computersimulaties zal nagaan of een leerling mogelijke…