รักอย่างเดียวไม่พอ...มันต้องเข้าใจด้วย แต่เรากลับไม่มี มันไม่สมบูรณ์เลยใช่ไหม...มันไม่ใช่หรือป่าว มันไม่เพียงพอ...

รักอย่างเดียวไม่พอ...มันต้องเข้าใจด้วย แต่เรากลับไม่มี มันไม่สมบูรณ์เลยใช่ไหม...มันไม่ใช่หรือป่าว มันไม่เพียงพอ...

WERONIKA BY ANNA DYSZKIEWICZ Visual Dose: October 19, 2015 at 08:36AM Designcollector – 12 Years Online

WERONIKA BY ANNA DYSZKIEWICZ Visual Dose: October 19, 2015 at 08:36AM Designcollector – 12 Years Online

We carry our past with us, to wit, the primitive and inferior man with his desires and emotions, and it is only with an enormous effort that we can detach ourselves from this burden. If it comes to a neurosis, we invariably have to deal with a considerably intensified Shadow. And if such a person wants to be cured it is necessary to find a way in which his conscious personality and his Shadow can live together.- Carl Jung. CW 11: Psychology and Religion: par 132, pg 76

We carry our past with us, to wit, the primitive and inferior man with his desires and emotions, and it is only with an enormous effort that we can detach ourselves from this burden. If it comes to a neurosis, we invariably have to deal with a considerably intensified Shadow. And if such a person wants to be cured it is necessary to find a way in which his conscious personality and his Shadow can live together.- Carl Jung. CW 11: Psychology and Religion: par 132, pg 76

Pinterest
Search