Quá nhiều cái tôi sẽ giết chết bạn! ~ Đáng suy ngẫm lắm!

Always remember: Too much ego will kill your talent. Tap to see more Inspirational quotes that will motivate your mind.

Bạn chỉ được sống một lần, hên lắm thì hai lần. Thần chết từ chối thì không tính! :D

I know everyone says YOLO, & makes it look stupid. if you really think about it you really do only live once. Live life to the fullest, cause your also only young once.

Đứa nào đang cố dìm bạn xuống thì có nghĩa là bạn đang ở trên nó ....không việt gì phải sợ!

It is obvious that if someone is trying to bring you down it is because they are down and jealous of your situation. Rise above it all. Never let anyone bring you down. Make wise decisions and always be moving up!

Ở Vietnam mình ai đọc Kính Vạn Hoa thì chắc sẽ biết câu này của Qúi ròm: "Từ từ ngồi xuống, uống miếng nước ăn miếng bánh rồi chúng ta nói chuyện." hehe

Ở Vietnam mình ai đọc Kính Vạn Hoa thì chắc sẽ biết câu này của Qúi ròm: "Từ từ ngồi xuống, uống miếng nước ăn miếng bánh rồi chúng ta nói chuyện." hehe

She's there - He's here!

She's there - He's here!

Pinterest
Search