Photocopy Huy Vũ
Photocopy Huy Vũ
Photocopy Huy Vũ

Photocopy Huy Vũ

Cơ đốc nhân, sống nội tâm, thích và tôn trọng các mối quan hệ có chiều sâu. Thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng đá. Và..........còn nhiều, nhiều nữa ....lol