Phụng

Phụng

3 followers
·
5 followers
Phụng
More ideas from Phụng
Tứ thơ Đại học - Trung dung  Trung dung vốn là tên một thiên, thiên thứ 31 trong 49 thiên của sách Lễ kí, sau được tách ra thành một trong “Tứ thư” trở thành kinh điển của Nho gia. Tương truyền là tác phẩm của Tử Tư 子 思 sống đầu thời Chiến Quốc.  Tử Tư (483-402 tr CN), họ Khổng, tên Cấp 伋, là cháu đích tôn của Khổng Tử. Sử kí Khổng Tử thế gia chép: “Khổng Tử sinh Lí 鯉, tự Bá Ngư 伯 魚. Bá Ngư sinh Cấp, tự Tử Tư”. Sử kí còn cho biết Tử Tư “thường khốn ư Tống. Tử Tư tác Trung dung” (từng bị…

Tứ thơ Đại học - Trung dung Trung dung vốn là tên một thiên, thiên thứ 31 trong 49 thiên của sách Lễ kí, sau được tách ra thành một trong “Tứ thư” trở thành kinh điển của Nho gia. Tương truyền là tác phẩm của Tử Tư 子 思 sống đầu thời Chiến Quốc. Tử Tư (483-402 tr CN), họ Khổng, tên Cấp 伋, là cháu đích tôn của Khổng Tử. Sử kí Khổng Tử thế gia chép: “Khổng Tử sinh Lí 鯉, tự Bá Ngư 伯 魚. Bá Ngư sinh Cấp, tự Tử Tư”. Sử kí còn cho biết Tử Tư “thường khốn ư Tống. Tử Tư tác Trung dung” (từng bị…

Giáo Trình Chữ Hán (NXB Trung Học Chuyên Nghiệp 1978) - Lê Văn Quán, 338 Trang | Sách Việt Nam

Giáo Trình Chữ Hán (NXB Trung Học Chuyên Nghiệp 1978) - Lê Văn Quán, 338 Trang | Sách Việt Nam

Giáo Trình Chữ Hán (NXB Trung Học Chuyên Nghiệp 1978) - Lê Văn Quán, 338 Trang | Sách Việt Nam

Giáo Trình Chữ Hán (NXB Trung Học Chuyên Nghiệp 1978) - Lê Văn Quán, 338 Trang | Sách Việt Nam

Trà Đạo (NXB Lá Bối 1967) - Okakura Kakuzo, 68 Trang | Sách Việt Nam

Trà Đạo (NXB Lá Bối 1967) - Okakura Kakuzo, 68 Trang | Sách Việt Nam

Tập viết chữ Hán hiệu quả

Tập viết chữ Hán hiệu quả

Hán Văn Tân Giáo Khoa Thư Lớp Sơ Đẳng (NXB Nha Học Chính Đông Pháp 1928) - Nguyễn Hiệt Chi, Lê Thước | Sách Việt Nam

Click this image to show the full-size version.

Chinese Words, Basic Chinese, Learn Chinese, Chinese Writing, Chinese Symbols, Learn Mandarin, Mandarin Language, Chinese Language, Chinese Characters, Japanese Language, Chinese Calligraphy, Languages, French People, Classroom, Coding, Calligraphy, Vocabulary, Language, Chinese, Kids, Learn Chinese Language, Chinese Typography