There’s more to see...
Sign up to discover and save different things to try in 2015.
Visit Site

Related Pins

Avaluació de l'ortografia | Scribd

Avaluació de l'escriptura. Informe q avalúa només aspectes formals. S´hauria de complementar.

Avaluació de l'escriptura

Spanish words that are pronounced the same but are written differently - ORTOGRAFÍA

Evaluación de la sintaxis

Proves d'avaluació de matemàtiques per a tota la primària. Organitzat per cursos i blocs de continguts (numeració, mesura, tractament de la informació, ...

Núria Alti ha penjat tres tables de pautes d'avaluació. Aquesta és de procés lector. En el seu mur podeu trobar també l'avaluació en l'escriptura: ortogràfica i cal·ligràfica.

Hola a tod@s Redactar un curriculum y una carta de presentación sin faltas de ortografía es esencial para que no seas descartado al principio del proceso. Pero hay palabras que se nos siguen atasca...