There’s more to see...
Come take a look at what else is here!
Visit site

Related Pins

Avaluació de l'ortografia | Scribd

Avaluació de l'escriptura. Informe q avalúa només aspectes formals. S´hauria de complementar.

Avaluació de l'escriptura

Spanish words that are pronounced the same but are written differently - ORTOGRAFÍA

Evaluación de la sintaxis

Proves d'avaluació de matemàtiques per a tota la primària. Organitzat per cursos i blocs de continguts (numeració, mesura, tractament de la informació, ...

Rúbrica d'avaluació de responsabilitat de grup

Hola a tod@s Redactar un curriculum y una carta de presentación sin faltas de ortografía es esencial para que no seas descartado al principio del proceso. Pero hay palabras que se nos siguen atasca...

Núria Alti ha penjat tres tables de pautes d'avaluació. Aquesta és de procés lector. En el seu mur podeu trobar també l'avaluació en l'escriptura: ortogràfica i cal·ligràfica.