Discover and save creative ideas
  Visit site

  Related Pins

  Avaluació de l'escriptura. Informe q avalúa només aspectes formals. S´hauria de complementar.

  Spanish words that are pronounced the same but are written differently - ORTOGRAFÍA

  Evaluación de la sintaxis

  Proves d'avaluació de matemàtiques per a tota la primària. Organitzat per cursos i blocs de continguts (numeració, mesura, tractament de la informació, ...

  Núria Alti ha penjat tres tables de pautes d'avaluació. Aquesta és de procés lector. En el seu mur podeu trobar també l'avaluació en l'escriptura: ortogràfica i cal·ligràfica.

  Mi Libro de consulta de ortografia- Resource book for students to create corresponding to a variety of Spanish spelling patterns

  Dia de Accion de Gracias Libro-Have students create their own book about Thanksgiving in Spanish!