Explore these ideas and more!

Het Klokhuis - Evolutie van de mens deel 1 - YouTube

Het Klokhuis - Evolutie van de mens deel 1 - YouTube

Het lesprogramma heeft tot doel jongeren van 15 en 16 jaar bewust te maken van normen voor gelijke behandeling en discriminatie. Zes discriminatiegronden staan centraal: ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap of chronische ziekte.

Het lesprogramma heeft tot doel jongeren van 15 en 16 jaar bewust te maken van normen voor gelijke behandeling en discriminatie. Zes discriminatiegronden staan centraal: ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging, seksuele gerichtheid, leeftijd en handicap of chronische ziekte.

GoodGuide. The real deal. A reliable source of information on health, environmental, and social impacts of consumer products. Using goodguide online you can find better products that are healthy, green, and socially responsible. Wonderful rating system. & they have an app.

Good Guide: Find safe, healthy, green & ethical products based on scientific ratings.

Hoe zijn de eerste mensen op aarde ontstaan? | Het Klokhuis - YouTube

De Staat - D en dt

Lesactiviteit voor leerlingen van 15 - 18 jaar op het vmbo en mbo. Aaan de hand van een filmpje leren ze hoe ze moeten omgaan met conflictsituaties waarin discriminatie een rol speelt.

Anne Frank Stichting: Wat doe jij?!

Lesactiviteit voor leerlingen van 15 - 18 jaar op het vmbo en mbo. Aaan de hand van een filmpje leren ze hoe ze moeten omgaan met conflictsituaties waarin discriminatie een rol speelt.

Wilfred Rubens: Omgaan met “weerstanden” bij de invoering van ICT in het onderwijs

Wilfred Rubens: De leerpiramide als ‘snake oil’ van het onderwijs

Verband tussen DNA, genen en chromosomen | erfelijkheid.nl

Verband tussen DNA, genen en chromosomen | erfelijkheid.nl

Trash - How Long It Really Lasts Check it out! Who knew fishing line took 600 years to degrade! Wow. That foamed take out container....50 years! Ouch! Disposable Diaper....450 years. People will know our trash, long after our names are forgotten.

Find out how long trash really lasts after it gets thrown away. These statistics will open your eyes to the reality of how long trash sticks around.

Miniatuurvoorbeeld van een Drive-item

Miniatuurvoorbeeld van een Drive-item

Movies that Matter - Spons

Movies that Matter - Spons

Afbeeldingsresultaat voor succesvolle jongeren

Afbeeldingsresultaat voor succesvolle jongeren

Pinterest
Search