Pinterest • The world’s catalog of ideas
from Mail Online

By Colin Brown

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

3.1k
695
20
from BuzzFeed

10 Discontinued And Mostly Forgotten McDonald's Menu Items

17

Photographs of everyday life in 1950s New York City discovered in an attic 45 years later | Creative Boom

577
87
1