Discover and save creative ideas

  spelling oefenen

  3y
  3y Saved to Taal
  People also love

  Juf Inger

  Spelling oefenen

  Spelling oefenen

  Spelling 4-8

  de weg van de brief - Google zoeken

  Groep 4, spelling. De t oefenen

  letterkoffer waarin door kinderen voorwerpen worden verzameld met de letter van de week

  Spelling in beeld: app om te oefenen

  Werken met de taxonomie van Bloom in de klas

  Juf Inger: Gooi-Een-Woord versie 2

  Juf Christa

  Practice Spelling Words with Spelling Battleship

  Juf-Stuff: Groep 3/4

  Juf-Stuff: Keuzemenu spelling

  Beginklankmemorie » Juf Sanne

  9 manieren om spellingwoordjes te oefenen.

  Picto's bij de leerstrategieën. Beetje van ons en beetje van Nieuwsbegrip. @eimink @Onderwijsgek #begrijpendlezen

  in iets andere vorm gebruikt (een zorgenpopje in een la) en liet het de corvee kinderen verstoppen in een van de laatjes. Het is een leuke en zinvolle afsluiting van de dag en en werkt positief gedrag echt in de hand!

  ▶ Taal actief Spellinganimatie woorden met au en ou - YouTube

  This is so smart! Great spelling activity for kids.