Pinterest • The world’s catalog of ideas

Bạn chưa bao giờ biết hết sức mạnh của chính mình khi chưa đặt đúng mình vào con đường Sinh Mệnh ! Chính Mệnh !