Visit site

Related Pins

1920's (knee-highs, stripes, dark lipstick, parasol. Looks like a beach-win to me.)

Vintage Beauty Parlor Sign

Flapper phong cách bắt đầu khoảng 1925-1926 và là thập niên đầu tiên khi phụ nữ bắt đầu giải phóng chính mình, mặc rộng thùng thình, quần áo thoải mái hơn, lái xe, uống rượu ở nơi công cộng, và có sự táo bạo trong phong cách ăn mặc.

A gentlemen tips his hat to a group of ladies in this 1920's photo. I wish men still did that.

just for fun; Real Vintage Photobooth, 1920  Posted long ago but alway’s a pleasure to see her again!

um, cute! Who would've thought you could find adorable hairdo's while writing a history paper?!

silk 20s dress / 1920s dress / Gypsy Moth dress by DearGolden, $550.00

Dress Callot Soeurs (French, active 1895–1937) Date: 1920s Culture: French Medium: silk, metallic Dimensions: (a) Length at CB: 58 in. (147.3 cm) (b) Length at CB: 22 1/2 in. (57.2 cm)

Callot Soeurs (French, active 1895–1937) Date: 1920s Culture: French