Pinterest • The world’s catalog of ideas

John F. Kennedy Jr., 7, son of the late president, carries a man-sized briefcase as he walks toward the Collegiate School in New York, Sept. 20, 1968 to begin classes. John's mother, Mrs. Jacqueline Kennedy, accompanied him to school. (AP Photo)

from Mail Online

The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ