Pinterest • The world’s catalog of ideas

Explore Director Orson, Actor Director, and more!

The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Cheek to Cheek: Top 10 Classic Hollywood Dance Scenes

On the set of “The Trial” with Orson & Anthony