Visit site

Related Pins

"Đó là sự khác biệt giữa chúng ta. Em ngưỡng mộ những người đạt đến đỉnh cao danh vọng, tiền tài và cố gắng mọi cách để đạt được những điều đó. Anh chỉ ngưỡng mộ những người dám từ bỏ bản ngã của chính mình, dám hy sinh lợi ích của bản thân vì những người khác."

Pretty in pink. It would be fun to find plants that match the color scheme of a room!

Hibiscus - flower used externally for healing or internally as a tea. Respiratory support + mild diuretic. Contains Vitamin C and malic acid.

Ume, Kirschpflaume, Cherry plum viele Namen für eine Bach-Blüte, die hilft, wenn der innere Druck steigt

It's been pointed out that this flower is apparently fake (notice the threads at petal tips). :( It's still beautiful though.

Một người luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác. Bất chợt khi ngoảnh đầu lại, lại phát hiện thì ra mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ. Thật ra, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình. Chỉ có điều, hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt người khác.

Naked 3 inspired hues Ashley Walters Walters Urban Decay