Pinterest • The world’s catalog of ideas

Circa 1910. Atlantic City, N.J. - the bathing hour.

from Mail Online

By Colin Brown

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

from My Modern Met

1,700-Year-Old Roman Mosaic Discovered During City Sewer Construction Project

A massive, well-preserved 1,700 year-old Roman mosaic was recently unearthed while performing city sewer construction.