Pinterest • The world’s catalog of ideas
from Mail Online

The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

from Cherries - A Vietnam War Novel

29 Sad, lonely & Tough Images from the Vietnam War

War dominated 30 years of Vietnam’s history last century. The struggle that began with communists fighting French colonial power in the 1940s did not end until they seized Saigon and control of the…